Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

Eldplatser

På parkområdet finns det en eldplats på stranden av Ala-Kauvatsanjoki å. Vid eldplatsen i Ala-Kauvatsajoki finns det bord och bänkar.

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

  • Det finns inte vattenposter i parken.
Träbänkar och bord vid rastplatsen. På bordet finns färdkost i en korg och i bakgrunden sommargrönska.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen för sortering hemma. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
  • För tillfället saknas det ved vid eldplatsen

Toaletter

Vid Kärjenkallio parkeringsplats finns det en torrtoalett som även är lämpad för rörelsehindrade.Vid Isosuo parkeringsplats, samt vid Ala-Kauvatsanjoki åns eldplats finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning

  • Det är tillåtet att slå läger vid Ala-Kauvatsajoki eldplats.

Frågor angående områdets logimöjligheter från Vittis (huittinen.fi, på finska), Kumo (kokemaki.fi, på finska) och Sastamala (sastamala.fi, på finska och engelska) städer.

Tillgängliga tjänster

  • Första delen av stigen som leder från Kärjekallios parkeringsplats till fågeltornet lämpar sig till rörelsehindrade. Det finns en utsiktsplattform i slutet av den lättframkomliga delen, nära informationstavlan. Avståndet mellan parkeringsplatsen och utsiktsplattformen är cirka 400 m. Det finns en handikappanpassad toalett på Kärjekallios parkeringsplats.

Service för båtfolk

  • I samband med Ala-Kauvatsanjoki åns eldplats finns det en båtbrygga.

En båtbrygga vid åstranden. På bryggan finns en bänk på var sida och i mitten en stege som leder ner till ån. Grönt sommarlandskap i bakgrunden.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 3.1 MB (julkaisut.metsa.fi)