Sevärdheter i Puurijärvi och Isosuo

Utsiktsplatser

  • Från utsiktsplattformen nära Puurijärvi informationstavla har man fin utsikt över Puurijärvi.
    • Första delen av stigen som leder från Kärjekallios parkeringsplats till fågeltornet lämpar sig till rörelsehindrade. Det finns en utsiktsplattform i slutet av den lättframkomliga delen.
  • Kärjenkallio fågeltorn är ett av de största i Norden. Från tornet har man bra utsikt över hela träskområdet.
  • Naturtorn i norra delen av Isosuo.
  • I Puurijärvis södra del, i Mutilahti, och i Puurijärvis norra del, i Ahvenus finns det fågeltorn, som är cirka fyra meter höga.

 

Torvlada

Invid Isosuo myrmarks spångstig finns det en torvlada d.v.s en förrådbyggnad som har använts till att torka och bevara torv. I torvladan presenteras historien om torvupptagning.