Sevärdheter i Puurijärvi och Isosuo

12.4.2019
Av säkerhetsskäl är tornet i Isosuo stängt tillsvidare.

Utsiktsplatser

  • Från utsiktsplattformen nära Puurijärvi informationstavla har man fin utsikt över Puurijärvi.
    • Första delen av stigen som leder från Kärjekallios parkeringsplats till fågeltornet lämpar sig till rörelsehindrade. Det finns en utsiktsplattform i slutet av den lättframkomliga delen.
  • Kärjenkallio fågeltorn är ett av de största i Norden. Från tornet har man bra utsikt över hela träskområdet.
  • Naturtorn i norra delen av Isosuo.
  • I Puurijärvis södra del, i Mutilahti, och i Puurijärvis norra del, i Ahvenus finns det fågeltorn, som är cirka fyra meter höga.

Kärjenkallio fågeltorn. Bild: Ari Ahlfors.

 

Torvlada

Invid Isosuo myrmarks spångstig finns det en torvlada d.v.s en förrådbyggnad som har använts till att torka och bevara torv. I torvladan presenteras historien om torvupptagning. 

Torvlada med information. Bild: Tuija Warén.