Instruktioner och regler för Puurijärvi och Isosuo

Puurijärvi och Isosuo nationalpark har inrättats i södra Finland för att skydda den mycket representativa myrnaturen och fågelsjön samt för att främja miljöforskning och naturintresset.  Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (Pdf 230 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Puurijärvi och Isosuo på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Puurijavärvi och Isosuo nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade

Röra sig i nationalparken

I nationalparken är det tillåtet att röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot, utom i områden som berörs av begränsningar.
– Det är förbjudet att röra sig på begränsningsområderna i Puurijärvi och Korkeasuo under tiden 1.2–30.11.
– Det är förbjudet att röra sig på begränsningsområderna i Isosuo, Kiettareensuo, Aronsuo och Ronkansuo under tiden 1.4–15.7

Cykla

Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Slå läger

Det är tillåtet att slå läger endast  på de för ändamålet anvisade platserna.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld i Ala-Kauvatsanjoki på underhållna eldplatsen som märkts ut på kartan och i terrängen. Man får göra upp eld endast med trä som hämtats och reserverats för ändamålet. Lämna inte elden att brinna när du har gått. Ansvaret ligger alltid hos den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, är det förbjudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

Förbudet gäller inte kokskjul eller andra eldstäder försedda med skorsten, men för närvarande finns det inga sådana i Puurijärvi och Isosuo nationalpark.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Puurijärvi och Isosuo nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går. 
Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett. 
Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder..  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser. 
Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Fiske är förbjudet i Puurijärvi och Isosuo nationalpark.

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp med undantag för områdena med tillträdesförbud.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är alltså förbjudet att samla vilda örter och blommande växter.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Puurijärvi och Isosuo nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Förbjudna aktiviteter i Puurijärvi och Isosuo nationalpark

 • att röra sig på Puurijärvi, när vattnet är öppet
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Puurijärvi och Isosuo nationalparks ordningsstadga

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Till fågeltornet i Kärjenkallio är det bra att ta med sig en tubkikare och kikare samt en vindtät jacka.
 • På myrarnas spångstigar räcker det med vandringsskor, stövlar behövs inte.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. 
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Puurijärvi och Isosuo med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC:
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Kontrollera varningarna

   Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) utfärdats. Förbudet gäller inte sådana kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. Ansvaret ligger alltid hos den som tänder elden.
Vid rastplatserna i Puurijärvi-Isosuo finns inga eldplatser där man kan göra upp eld medan det råder varning för terrängbrand. Vid Ala-Kauvatsanjokis eldplats får man inte gör upp eld under den tid varningarna är i kraft.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Vett och etikett för terrängcyklister


Pdf 474 kb (julkaisut.metsa.fi)