Leder i Puurijärvi och Isosuo

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Stigarna i Puurijärvi-Isosuo nationalpark börjar vid parkeringsplatserna, som ligger  i kanten av Isosuo myrmark och vid Kauvatsantie vägen. (Körbeskrivning). 

En kvinna och ett barn på höstmyren. Barnet fotograferar och kvinna sitter böjd och plockar bär i en korg. I bakgrunden ett soligt myrlandskap och spångar i trä.

Naturstigar

  • I norra delen av Isosuo myrmark finns en 2 km lång naturstig med informationstavlor, som berättar om myrmarkens dolda liv. Invid naturstigen står det ett 4 m högt naturtorn. Från naturstigen förgrenar sig stigar till Mutilahti fågeltorn och till torvladan.  

En vägvisare i trä. På pilen står det "Turvesuuli 0,1".

 

Övriga leder

  • Från Isosuo naturstig förgrenar sig en stig till torvlada.
  • Till Kärjenkallio fågeltorn går det en märkt stig från Kärjenkallio parkeringsplats. Stigens längd är ca 0,8 km.
    • Service: invid stigen finns det en informationstavla som berättar om fåglar och växter i Puurijärvi.
    • Sevärt: Kärjenkallio 18 m höga fågeltorn är ett av de högsta i Norden. I tornet ryms ca 50 personer per gång.
  • En märkt stig leder till Ahvenus fågeltorn.

Vatten- och kanotleder

Till nationalparken kommer man även vattenvägen längs Kumo älv och Ala-Kauvatsanjoki å. Melontareittiopas (guide för kanotleder) gällande området kan hämtas från stadshusen i Vittis och Kumo.