Leder i Puurijärvi och Isosuo

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Stigarna i Puurijärvi-Isosuo nationalpark börjar vid parkeringsplatserna, som ligger  i kanten av Isosuo myrmark och vid Kauvatsantie vägen. (Körbeskrivning). 

 

Naturstigar

  • I norra delen av Isosuo myrmark finns en 2 km lång naturstig med informationstavlor, som berättar om myrmarkens dolda liv. Invid naturstigen står det ett 4 m högt naturtorn. Från naturstigen förgrenar sig en stig till torvlada.  

Övriga leder

  • Från Isosuo naturstig förgrenar sig en stig till torvlada.
  • Till Kärjenkallio fågeltorn går det en märkt stig från Kärjenkallio parkeringsplats. Stigens längd är ca 0,8 km.
    • Service: invid stigen finns det en informationstavla som berättar om fåglar och växter i Puurijärvi.
    • Sevärt: Kärjenkallio 18 m höga fågeltorn är ett av de högsta i Norden. I tornet ryms ca 50 personer per gång.
  • En märkt stig leder till Ahvenus fågeltorn.

Vatten- och kanotleder

Till nationalparken kommer man även vattenvägen längs Kumo älv och Ala-Kauvatsanjoki å. Melontareittiopas (guide för kanotleder) gällande området kan hämtas från stadshusen i Vittis och Kumo.