Kartor över och kommunikationer i Puurijärvi och Isosuo

Puurijärvi-Isosuo nationalpark är belägen norr om riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg) och väster om riksväg 12 (Åbo - Tammerfors) i dessa vägars omedelbara närhet.

Kommunikationer

Med bil

 • Till parkens östra och norra del: från riksväg 2 vänder man mot Tammerfors (väg nr 12) och kör ca 4 km, sedan svänger man till vänster till Karhiniementie vägen.
 • Från Karhiniementie korsning är det 6 km till vägen Mutilahdentie. Fortsätt ca. 2 km Mutilahtivägen till Isosuo parkeringsplats.
 • När man far till Kärjenkallio fågeltorn kör man ända till Karhiniementie vägens slut och svänger till Kauvatsa (väg nr 2481). Från Kauvatsantie vägen finns det skyltning till Kärjenkallio fågeltornet ca 3 km från korsningen.
 • Till fågeltornet i Ahvenus kommer man genom att fortsätta längs vägen från Kärjenkallio. Efter ca 2 km svänger man till vänster mot Kyttälä och efter ca 1,5 km finns det vägskyltning till fågeltornet.  

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter. 

Med båt

 • Till nationalparken kommer man även vattenvägen längs Kumo älv och Ala-Kauvatsanjoki å. Det är förbjudet att röra sig på Puurijärvi, när vattnet är öppet.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatser ligger vid naturstigarnas startpunkter vid Mutilahti (Isosuo: Mutilahdentie  201 , 32700 Huittinen och Mutilahti fågeltorn: Mutilahdentie 240  32700 Huittinen) och i närheten av Kärjenkallio fågeltorn i Työtilä (Yttiläntie 981  32800 Kokemäki). Parkeringsplats ligger också i närheten av Ahvenus fågeltorn: Kyttäläntie 1118,  32800 Kokemäki
 • Ledernas startpunkter
 • Det finns en båtbrygga vid Ala-Kauvatsanjoki å.

Kartor

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta M334 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • Terrängkartblad nr 2112 02 och 2112 03, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer. 

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Puurijärvi-Isosuos karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

Kärjenkallio fågeltorn
 • Yttiläntie 981,  32800 Kokemäki
Isosuo
 • Mutilahdentie  201, 32700 Huittinen
Mutilahti fågeltorn 
 • Mutilahdentie 240,  32700 Huittinen
Ahvenus fågeltorn
 • Kyttäläntie 1118,  32800 Kokemäki
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Broschyr över Puurijärvi-Isosuo


Pdf-fil 3.1 MB (julkaisut.metsa.fi)

Närliggande mål