Aktuellt i Puurijärvi och Isosuo

Renoveringen av tornet påbörjas

(Uppdaterat 1.3.2017) 
Renoveringsarbetet vid Kärjenkallio fågeltorn har inletts. Arbetet beräknas pågå i några veckor. Vi beklagar eventuella störningar i området.