Aktuellt i Puurijärvi och Isosuo

12.4.2019
Av säkerhetsskäl är tornet i Isosuo stängt tillsvidare.

Utkikstornet i Isosuo är stängt

(Uppdaterad 12.4.2019)

Av säkerhetsskäl är tornet i Isosuo stängt tillsvidare. Det finns skador på tornets träkonstruktioner: på flera pålar finns allvarliga rötskador, liksom på trapporna och på tornets plattform.
 
Utkikstornet i Isosuo