Aktuellt i Puurijärvi och Isosuo

0,5 km nya spångar och ett reparerat fågeltorn på Isosuo

(Uppdaterat 8.10.2020)
Längs Isosuo-naturstigen har mycket renoveringsarbete utförts under sommaren i samarbete med fängelset i Vittis.  0,5  km spångar har renoverats, två nya dikesövergångar har gjorts och det 4 meter höga naturtornet har återställts. Nya bänkar och bord har byggts bredvid torvladan.
Flyttbara plattformar för dem som vill tälta har förts till tältplatsen vid Ala-Kauvatsanjoki. Du kan gå eller cykla längs grusvägen som passerar tältplatsen, men bilen skall lämnas på parkeringsområdena i Mutilahti eller Isosuo.

Spångar korsar en myrmark med  små tallar och risväxter.

Ett utkikstorn på mitten och bredvid en tall.

 

 

Nyheter från Puurijärvi och Isosuo