Kuhmo skogsbruks- och flottningshistoria anknyter till Jonkerinsalo-området. Ställvis finns det fortfarande spår av flottning, bl.a. i form av den damm som byggts i forsen, som börjar vid utflödet från tjärnen Suolalampi. Damnen var byggt för att kunna höja vattenytan till lämplig nivå för virkesflottning. Nu naturen håller så småningom på att utplåna spåren av människan.

Bakom en vertikal stenvägg med en skog överst. I förgrunden finns en stenig klippa med några barrträt och en flod som rinner i dalen. Bild: Ari Meriruoko.
Den mest populära sevärdheten i Jonkerinsalo är den nästan en kilometer långa kanjonen Hiidenportti. Hiidenporttikanjonen i Jonkerinsalo förväxlas ofta med kanjonen med samma namn i Hiidenportti nationalpark. Båda kanjonerna har bildats på samma sätt genom jordskorpans veckning. Senare formade och slipade istiderna deras ytstruktur. Hiidenportti i Jonkerinsalo är mindre än den i nationalparken, men när det gäller ståtlighet kommer den inte långt efter.