Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Jonkerinsalo vandringsled börjar vid Kangasvaara parkeringsplats som ligger i södra ändan av sjön Kangasjärvi.
 • Vandringsleden är inte spångad. Därför är det bra att ta med stövlar eller andra vattentäta skor åtminstone under regniga perioder.
 • Startpunkter på Jongunjoki kanotled:
  • Siltakoski parkeringsplats längs Kuhmo - Lieksa -vägen (nr 524) cirka 50 km från Kuhmo mot Lieksahållet.
  • Sjösättningsplats vid Teljo nära gränsen mellan Kuhmo och Lieksa cirka 60 km från Kuhmo mot Lieksahållet.

Markerad led

 • Jonkerinsalo vandringsled (s.k. Hiiden polku -leden), cirka 5 km, är en vandringsled som är markerad med blå färg. Det finns inga spångar på leden, inte heller på de ställen där leden går genom myrmark. Därför skulle besökarna ha gummistövlar eller vandringstövlar med sig. Leden är lämplig för även mindre erfarna vandrare men speciellt vid kanjonens branter är det all orsak att vara extra försiktig. Leden börjar vid Kangasvaara parkeringsplats i ändan av sjön Kangasjärvi, varifrån det är 3,5 km lång väg till Hiidenporttikanjonen. Vid kanjonens norra kant finns ett skärmskydd med eldplats. Från Hiidenportti vidare längs leden mot väst till Pullukanvaara är det cirka 1,5 km. Till Pullukanvaara kan man på sommaren också komma med bil, men parkeringsplatsen underhålls inte.
  • Service: Kangasjärvi skärmskydd och eldplats i närheten av Kangasvaara parkeringsplats samt Hiidenportti skärmskydd och eldplats.
  • Sevärdheter: Hiidenporttikanjonen och älven Jongunjoki.

Kanotled

 • Jongunjoki kanotled, 70 km. Älven Jongunjoki som hör till Vuoksens vattensystem börjar i sjön Jonkerinjärvi i Kuhmo och rinner ut i älven Lieksanjoki. Jongunjoki är en naturskön, vildmarkslik och ställvis fartfylld kanotled vars fallhöjd på hela sträckan är 80 m. Man kan även paddla kortare sträckor längs leden, t.ex. från Jonkerinjärvi eller från Teljobron vid gränsen mellan Kuhmo och Lieksa till Aittokoski och från Aittokoski till Viitakoski. Den 27 km långa etappen Jonkeri - Aittokoski passerar östra delen av Jonkerinsalo. Leden är närmast Jonkerinsalo vid Kangasjärvi sjöetapp. Där finns Kangasjärvi skärmskydd med eldplats som kan användas av både vandrare och kanotister. Leden är full av fartfyllda forsar som man gott kan ränna, men det är bäst att bekanta sig med forsarna från stranden på förhand. Forsarna är vanligtvis steniga. Man kan bekanta sig med hela Jongunjoki kanotled med hjälp av kartan över Jongunjoki kanotled.
  • Service: Jonkeri kåta, Kangasjärvi skärmskydd och eldplats, Siltakoski tvådelade skärmskydd, Teljo eldplats. På Lieksasidan Otrojoki ödestuga och bastu, Viharinkoski skärmskydd, Aittokoski hyresstuga, bastu och kåta, Valamanjoki ödestuga, Pälvekoski kåta, Laklajoki skärmskydd, Viitakoski eldplats.
  • Sjösättningsplatser: På Kuhmosidan Siltakoski parkeringsplats vid Kuhmo - Lieksa -vägen (nr 524) cirka 50 km från Kuhmo mot Lieksahållet samt Teljo sjösättningsplats nära gränsen mellan Kuhmo och Lieksa cirka 60 km från Kuhmo mot Lieksahållet.