Kundtjänst och vägledning

Kuhmos naturum Petola ger tips och ger information om Jonkerinsalo och andra rekreations- och naturskyddsområden i södra Kajanaland.

 • Vid Jonkerinsalo parkeringsplats finns en liten skylt på finska och engelska som med information om området samt karta och ordningsregler.
 • Naturguidning för skolklasser och daghemsgrupper, fråga mer vid Kuhmos naturum Petola.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i naturskyddsområdet

 • Samarbetspartner som erbjuder tjänster i naturskyddsområdet (på engelska)
  • Dessa samarbetspartner har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Nära Hiidenportti kanjon: skärmskydd och eldplats.
 • Nära Kangasjärvi parkeringsplats utanför Jonkerinsalo-området finns ett skärmskydd och en eldplats.

I en torr tallskog i förgrunden, en lägereldplats omgiven av träbänkar. På sidan finns en kombination av timmerbord och bänk. I bakgrunden finns ett skjul bakom som är klyvd en stock.

Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna.
Mer information om att göra upp eld på anvisade eldplatser ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

Vattnet i området är naturvatten vars drickbarhet inte har undersökts. Användning sker på eget ansvar.
Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
Det rekommenderas att man tar med sig sitt dricksvatten.
Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

Inne på området finns inga sopkärl och du bör därför ta hand om ditt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I samband med varje eldplats och skärmskydd finns en torrtoalett

Övernattning

 • Det finns inga allmänna logimöjligheter i Jonkerinsalo-området.

Tältning och skärmskydd

 • Det är tillåtet att tillfälligt (1-3 dygn) slå läger i närheten av skärmskydd och eldplatser.
 • Hiidenportti: skärmskydd med eldplats.
 • Kangasjärvi: skärmskydd med eldplats.

En skärmskydd med skylten Kangasjärvi på väggen. Framför boden finns en öppen spis omgiven av träbänkar.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster i området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.