Instruktioner för att vistas och färdas i Vaarunvuoret

tillåtet

 • att idka friluftsliv på Vaarunvuoret med stöd av allemansrätten
 • att färdas att plocka bär och nyttosvamp med undantag för område med tillträdesförbud
 • att pilka och meta. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • att göra upp eld som är tillåtet enbart på den anvisade eldplatsen
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningtillstånd och anmälningar om större evenemang.

förbjudet

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Vaarunvuoret-området. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Det kan vara bra att ta med dricksvatten och matsäck, för på området finns varken brunn, café eller butik.
 • Vid torrt väder klarar man sig med joggingskor, eftersom de fuktigaste ställena är spångade.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC. 
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).