Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mo-fr kl 9 - 15
sisasuomi(at)metsa.fi

Vägledning

 • På parkeringsplatsen och på eldplatsen finns områdets guidekarta på finska, svenska och engelska.

Bild: Pertti Heinonen


Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplats

 • Varunvuorets eldplats är belägen på stranden av Särkijärvi.

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld även på eldplatsen. Om elduppgörning på anvisade eldplatser berättas noggrannare eldningstips Friluftslivets ABC-sidor.

Dricksvatten

 • Dricksvatten bör tas med till området.
 • Läs mer om vandrarens dricksvattentips i Friluftslivets ABC.

Bild: Pertti Heinonen

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett vid eldplatsen.

Övernattning

 • Det finns inga anvisade övernattningsplatser på Vaarunvuoret-området.

Övernattning i omnejden

 • I närheten av området finns Forststyrelsens hyresstuga Kotajärvi.
 • Följande av Forststyrelsens samarbetspartner erbjuder turistservice i närheten av Leivonmäki nationalpark ca 30 km från Vaarunvuoret.

Service för rörelsehindrade

 • På området finns ingen service för rörelsehindrade

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butik finns på 6 kilometers avstånd i Putkilahti by.
 • Närmaste bensinstation finns på 14 kilometers avstånd i Korpilahti.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då skogs- och gräsbrandsvarning är i kraft är det endast tillåtet att göra upp eld på täckta eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarkstugornas och i andra stugors eldstäder. Var mycket försiktig. Märk, att göra upp eld i dessa kan förbjudas lokalt.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).