Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Murhisalo naturskyddsområde

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café

Eldplatser

 • Kivijärvenkoski: eldplats
 • Kirnulampi: skärmskydd och eldplats
 • Murhijärvi: skärmskydd och eldplats
 • Tammikoski: skärmskydd och eldplats (underhållet av Tammikoski upphör)
 • Louhenkoski: skärmskydd och eldplats
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatserna, då det råder varning för terrängbrand.
 • Mera om information om att göra eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I anslutning till eldplatserna och skärmskydden finns det torrtoaletter.

Övernattning

Skärmskydd

 • Kirnulampi skärmskydd
 • Murhijärvi skärmskydd
 • Tammikoski skärmskydd  (underhållet av Tammikoski upphör)
 • Louhenkoski skärmskydd. 
 • Tältning är tillåtet också vid Kivijärvenkoski eldplats

Övernattning i omnejden

Övrig inkvartering

Tillgängliga tjänster

 • På området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

 • I Suomussalmi kommuncentret Ämmänsaari, på 75 km avstånd från Murhisalo, finns närmaste bank, bankautomat, hälsocentral, apotek, post och taxi.
 • I Ala-Vuokki - på ca 30 km avstånd från Murhisalo - finns det butik, postombud och bränsledistribution.
 • I Saarivaara, på ca 15 km avstånd, finns taxi.
 • Vid Domnan Pirtti (facebook.com) i Kuivajärvi by finns tvättmöjligheter.
 • Försäljning av fisketillstånd
 • Sevärdheter i omnejden:
  • Finlands första landskapsvårdsområde Kuivajärvi-Hietajärvi fjärrkarelska byar
  • Den Helige Nikolaus bönehus (tsasouna) i Kuivajärvi
  • Domnan Pirtti i Kuivajärvi by
  • Jussis hus i Hietajärvi by
  • Minnesmärke över partisanernas offer i Malahvia
  • Raatteen Portti (utställning över vinterkriget) vid väg nr 912
  • Vaktmuseet i Raate
  • Ytterligare information från Suomussalmi kommun (visitsuomussalmi.fi, på finska).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.