Vandring längs markerade leder

Området lämpar sig utmärkt för vandring.

  • Till Saarijärvi rundslinga (ca 8 kilometer) kommer man bäst från Kuivajärvi-vägen, där det finns en parkeringsplats. OBS! På Saarijärvi rundslinga finns dåliga spångar.

Långfärder med kanot eller roddbåt

  • En kanotled startar på Murhisalo-området. En båtramp finns nedanför forsen Kivijärvenkoski i sjön Alanteenjärvi. Leden går därifrån västerut ända till sjön Vuokkijärvi. Det går i allmänhet inte att ränna forsen Louhenkoski.

Långfärder på skidor

  • Itärajan retkeilyreitti vinterled (för skidåkare och hundspann) korsar området, men leden underhålls inte regelbundet. Snöskoterspåret underlättar långfärder på skidor.
  • I Murhisalo dras på vårvintern upp en 20 km lång skidspårsslinga, som delvis följer vinterleden Itärajan talviretkeilyreitti. Skidspåret startar i byn Kuivajärvi. Leden öppnas till påsken, varefter den inte underhålls.
  • Man kan fritt göra skidturer i terrängen på hela området utom inom gränszonen, där det är strängt förbjudet att färdas utan tillstånd av gränsmyndigheterna.

Fiske

Jagning

Övriga aktiviteter

  • Skåda fåglar: Saarisuo och Saarijärvi är fina fågelskådarplatser. Murhisalos fågelfauna är på det hela taget representativ. Våren är den bästa tiden att skåda fåglar, men också under höststräcket är fågellivet på området livligt.
  • Plocka bär och svamp: Man får plocka bär och svamp i Murhisalo med stöd av allemansrätten (miljo.fi). Myrarna på området ger vissa år mycket fina tranbärs- och hjortronskördar.
  • Bada: Man kan bada i sjöarna i Murhisalo även, men området har ingen officiell badstrand. I sjön Kuivajärvi har det vissa somrar förekommit algblomning.