Kartor över och kommunikationer till Murhisalo

Murhisalo ligger i sydöstra hörnet av Suomussalmi kommun, norr om stamväg nr 89. Från Kuhmo - Suomussalmi -vägen (nr 912) är det ca 17 km till södra ändan av naturskyddsområdets kant, och 19 km till Kuivajärvi by.

Kommunikationer

Med bil

 • Vägen (nr 9124) till Kuivajärvi viker av från Kuhmo - Suomussalmi -vägen (nr 912) vid Saarivaara. Man kan komma till norra delen av naturskyddsområdet från Malahvianvaara -vägen, som också den viker av från Kuhmo - Suomussalmi -vägen (nr 912).
 • Körinstruktion till Hossa naturum.

Med allmänna kommunikatihossaoner

 • Det är inte möjligt att ta sig till Murhisalo med allmänna kommunikationsmedel.

Lämpliga startpunkter

Parkeringsplatser

 • I södra delen av området, vid södra ändan av stigen till Kirnulampi, finns en liten parkeringsplats.
 • I Kuivajärvi by finns en parkeringsplats.
 • Murronmaa parkeringsplats ligger i områdets nordvästra del, i ändan av en skogsbilväg som viker av från Malahvianvaara-vägen.

Kartor

Karta över Murhisalo.

Övriga kartor

 • Kalevalapuisto (Kalevalaparken) friluftskarta, 1:50 000. Suomussalmi kommun 2008. Kartan kan köpas från Suomussalmi turistbyrå och Hossa naturum.
 • Terrängkartor R532 Ala-Vuokki, R534 Raate, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor R5341 Kuivajärvi, R5342 Viianginjärvi, R5323 Saarivaara, 1:25 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartbladen nummer 4441 02+01 och 03, 4423 11 och 12, 1:20 000. Kartorna kan köpas bl.a. från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Terränkartor 4434+4441 Alavuokki, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1:200 000. Karttakeskus 2006. Kartan kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Murhisalos karta i Utflyktskarta.fi

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet.