Friluftsleder och stigar

Det finns 9 km underhållna leder i Murhisalo -området. Det är lugnt och fridfullt att vandra längs lederna i Murhisalo, eftersom där är rätt få besökare.

Ledernas startpunkter

 • Man kan starta vandringen från vägen Kuivajärventie (nr 9124) i naturskyddsområdets södra del.
 • Man kan komma till Yli-Vuokki vattenled med kanot från Alanteenjärvi, där det finns en båtramp nedanför forsen Kivijärvenkoski.

Karta över Murhisalo (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Rundslingor

 • Saarijärvi rundslinga, 8 km. Leden är markerad med röd målarfärg. Rundslingan är inte tillgänglig, där finns dåliga spångar.  

Markerade leder

 • Itärajan retkeilyreitti vandringsled, 18 km, varav cirka 9 km är gångbar.  
 • Vandringsleden i norra delen av Murhisalo eller därifrån till Martinselkonen kommer inte längre att underhållas.
 • Leden är markerad med blå målarfärg.
  • Leden startar från vägen till Kuivajärventie (nr 9124) och går norrut förbi sjöarna Saarijärvi och Kirnulampi. Leden går sedan över älven Saunajoki och vidare mellan sjöarna Iso- och Pieni-Valkeainen. 
  • Service: Skärmskydd vid Kirnulampi och Murhijärvi.
  • Sevärt: fiskebasturna på ön Saunasaari i Murhijärvi.

Kanotleder

 • Yli-Vuokki kanotled mellan Alanteenjärvi och Vuokkijärvi, 12 km. Det finns en båtramp i Alanteenjärvi, nedanför forsen Kivijärvenkoski. På den här kanotleden är det bäst att använda plastkanoter.
  • Kanotleden går via forsen Tammikoski och Louhenlampi till forsen Louhenkoski, som i allmänhet inte går att ränna på grund av stenigheten. Leden fortsätter längs älven Louhenjoki till sjön Louhenjärvi, därifrån fortsätter den via Virtasalmi till Nivajärvi och vidare via Siikaniva till sjön Palojärvi. Sedan paddlar man längs Sikosalmi till fjärdarna Hoikkaselkä och Lamposelkä, varifrån man ränner forsen Palokoski till Juurikkalampi och längs forsen Saarikoski till sjön Saarijärvi. Efter Saapaskoski kommer man till Rantajärvi, Kaihlasalmi och Takajärvi. Efter Niskasalmi och Kotasalmi kommer man till Salmijärvi, varifrån leden fortsätter via Haaponiva och forsen Haapokoski till sjön Haapolampi. Sedan ränner man forsen Kiuaskoski till Raatelampi och via Siikakoski till Vuokkijärvi.
  • Service: Louhenkoski skärmskydd och tre eldplatser. Därtill Yli-Vuokki rekreationsfiskeområde (eraluvat.fi).

Karta över Yli-Vuokki kanotled (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Murhisalos karta i Utflyktskarta.fi

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.