Friluftsleder och stigar

Friluftsleden Itärajan retkeilyreitti vandringsled och vinterled utgör stommen för lederna i Murhisalo. Leden binder samman de olika delarna av den planerade Kalevalaparken. Saarijärvi rundslinga ger en god allmän överblick av områdets natur. Det är lugnt och fridfullt att vandra längs lederna i Murhisalo, eftersom där är rätt få besökare.

Ledernas startpunkter

 • Man kan starta vandringen från vägen till Kuivajärvi (nr 9124) i naturskyddsområdets södra del och från Murronmaa parkeringsplats i nordvästra delen av området.
 • Man kan komma till Itärajan retkeilyreitti vinterleden med skidor söderifrån från vägen till Kuivajärvi (nr 9124) och norrifrån från vägen till Malahvianvaara.
 • Man kan komma till Yli-Vuokki vattenled med kanot från Alanteenjärvi, där det finns en båtramp nedanför forsen Kivijärvenkoski.

Rundslingor

 • Saarijärvi rundslinga, 8 km. Rundslingan, som delvis följer Itärajan retkeilyreitti vandringsleden, är 8 km lång. Leden är markerad med röd målarfärg. Det rekommenderas att man vandrar leden medsols.
  • Rundslingan startar från vägen till Kuivajärvi (nr 9124) och gör en runda på Saarisuo myrskyddsområdet. I norra delen av Saarisuo förenar sig leden med Itärajan kesäretkeilyreitti vandringsleden, längs vilken man vandrar söderut för att komma tillbaka till parkeringsplatsen. De blöta partierna av leden är spångade.
  • Service: Vid tjärnen Kirnulampi finns det ett skärmskydd.
  • OBS! På Saarijärvi rundslinga finns dåliga spångar!

Markerade leder

 • Itärajan retkeilyreitti vandringsled, 18 km. Sommarleden mellan Kuhmo och Hossa är sammanlagt 160 km lång. Längden på den sträcka av leden som går på Murhisalo-området är 18 km. Leden är markerad med blå målarfärg.
  • Leden startar från vägen till Kuivajärvi (nr 9124) och går norrut förbi sjöarna Saarijärvi och Kirnulampi. Leden går sedan över älven Saunajoki och vidare mellan sjöarna Iso- och Pieni-Valkeainen. Leden passerar sedan sjöarna Karhujärvi, Holstinjärvi och Alanteenjärvi. Efter forsarna Tammikoski och Louhenkoski går leden utmed sjöarna Louhenjärvi och Nivajärvi och för över ett vattendrag vid Siikaniva och Tornionkoski. Leden kommer till Malahvia-vägen, varifrån den fortsätter norrut ända till Hossa.
  • Service: Skärmskydd vid Kirnulampi, Murhijärvi, Tammikoski och Tornionkoski.
  • Sevärt: fiskebasturna på ön Saunasaari i Murhijärvi och Miinas sten.

Skidleder

 • Itärajan retkeilyreitti vinterled, ca 23 km. Vinterleden från Kuhmo till Hossa är sammanlagt ca 140 km lång. Den går genom Murhisalo-området och är markerad i terrängen med orange målarfärg.
  • Leden startar från gränsen mellan Kuhmo och Suomussalmi och går först till byarna Kuivajärvi och Hietajärvi, vidare mellan sjöarna Murhijärvi och Kivijärvi, och sedan söder om Holstinjärvi till Yli-Vuokki rekreationsfiskeområde och Malahvia-vägen. Leden fortsätter därifrån norrut ända till Hossa. Leden mellan Kuivajärvi och Malahvia-vägen är ca 23 km lång.
  • Service: Vid leden inom Murhisalo-området finns det två eldplatser. I Kuivajärvi finns hostellet Domnan Pirtti (domnanpirtti.fi). På Yli-Vuokki fiskeområde finns fyra hyresstugor vid leden samt en eldplats vid Paasonkoski.
   • Leden underhålls inte regelbundet under vintern. Vinterleden går ställvis alldeles intill gränszonen. Det är strängt förbjudet att vistas inom själva gränszonen!
  • Rundslinga, ca 20 km. Kring påsk drar man upp ett 20 km långt skidspår i Murhisalo. Skidspåret öppnas i god tid med anledning av skidevenemanget Vienan Hiihto, efter det underhålls spåret inte.

Kanotleder

 • Yli-Vuokki kanotled mellan Alanteenjärvi och Vuokkijärvi, 12 km. Det finns en båtramp i Alanteenjärvi, nedanför forsen Kivijärvenkoski. På den här kanotleden är det bäst att använda plastkanoter.
  • Kanotleden går via forsen Tammikoski och Louhenlampi till forsen Louhenkoski, som i allmänhet inte går att ränna på grund av stenigheten. Leden fortsätter längs älven Louhenjoki till sjön Louhenjärvi, därifrån fortsätter den via Virtasalmi till Nivajärvi och vidare via Siikaniva till sjön Palojärvi. Sedan paddlar man längs Sikosalmi till fjärdarna Hoikkaselkä och Lamposelkä, varifrån man ränner forsen Palokoski till Juurikkalampi och längs forsen Saarikoski till sjön Saarijärvi. Efter Saapaskoski kommer man till Rantajärvi, Kaihlasalmi och Takajärvi. Efter Niskasalmi och Kotasalmi kommer man till Salmijärvi, varifrån leden fortsätter via Haaponiva och forsen Haapokoski till sjön Haapolampi. Sedan ränner man forsen Kiuaskoski till Raatelampi och via Siikakoski till Vuokkijärvi.
  • Service: två skärmskydd och tre eldplatser. Därtill fyra hyresstugor och Yli-Vuokki rekreationsfiskeområde (eraluvat.fi).