Ankomst till Tykö

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Tykö nationalpark ligger i Salo kommun, söder om Riksväg 1. Från Salo till Tykö är det 20 km, från Åbo 80 km, från Helsingfors 140 km och från Tammerfors 200 km. Från Matildanjärvi är det 6 km till Tykö by.

Till vandringslederna

Man kan ta sig till vandringslederna från exempelvis Kirjakkala, Matildanjärvi, Punassuo och Laviakallio parkeringsplatser. Startpunkter för vandringslederna.

Med buss till Tykö

Lokaltrafikens buss nr 3 (salonpaikku.fi, på finska) avgår dagligen från Salo till byn Mathildedal. Från byn är det två kilometer till nationalparken. På sommaren, under skolornas lov, kommer man med buss (salonpaikku.fi, på finska) till nationalparken, Matildanjärvi parkeringsplats.  

Till Salo och Bjärnå kan man åka buss (matkahuolto.fi).

Vainion liikennes bussar (vainionliikenne.fi) går rutterna Salo-Bjärnå-Dalsbruk samt Kimito-Ylönkylä-Bjärnå, varvid man kan kliva av i Tykö vägskäl på Kimitovägen. Härifrån är det cirka 6 km till naturumet.

Med tåg till Salo

Med tåg (vr.fi) kommer du närmast Tykö nationalpark till Salo (cirka 20 km).

Med bil till Tykö

Jeturkast parkeringsplats, Skoilantie 354, Salo. Inget vinterunderhåll.

Kariholma parkeringsplats, Matildanjärventie 20, Salo. Vinterunderhåll.

Kirjakkala parkeringsplats, Hamarinjärventie 88, Salo. Inget vinterunderhåll.

Laviakallio parkeringsplats, Sauruntie 910, Salo. Inget vinterunderhåll.

Matildanjärvi parkeringsplats, Matildanjärventie 86, Salo. Vinterunderhåll.

Miilunummi parkeringsplats, Talonpojan Teijon tie 265, Salo. Inget vinterunderhåll.

Mikkossuo parkeringsplats, Teijontie 552, Salo. Inget vinterunderhåll.

Nenustanummi parkeringsplats, Sauruntie 647, Salo. Inget vinterunderhåll.

Piikanummi parkeringsplats, Lankkerintie 288, Salo. Inget vinterunderhåll.

Punassuo parkeringsplats, Leppäkorventie 585, Salo. Inget vinterunderhåll.

Sahajärvi parkeringsplats, Teijontie 12, Salo. Inget vinterunderhåll.

Observera att parkeringsplatserna med anledning av den ringa snömängden i området i allmänhet är tillgängliga även på vintern, även om alla av dem inte plogas.