Ankomst till Tykö nationalpark

Tykö nationalparks kommunikationer

 

Tykö nationalpark ligger i Bjärnå kommun. Från Salo till Tykö by är det ca 20 km, från Åbo 70 km, från Helsingfors 140 km och från Tammerfors 200 km. Från Matildanjärvi är det ca 6 km till Tykö by.

Med buss