Tykö nationalpark erbjuder tillgängliga tjänster, leder och konstruktioner. Eldplatsen och toaletten på Tykö naturums gård i Mathildedal är tillgängliga.  Utsiktsplatsen bakom naturum är också tillgänglighetsanpassad.  I nationalparken och dess närhet finns det tillgänglig inkvartering. 
Med samarbetsföretagen i Tykö nationalpark kan du höra dig för om guidade utflykter för rörelsehindrade, vandrande med barn och nybörjare, även för grupper. 

Bekanta dig med Tykös tillgängliga tjänster

Mer information om tillgängliga tjänster och leder i Tykö nationalpark:

  • tfn +358 (0)10 292 4032, info(at)naturaviva.fi 
  • Finlands naturcentrum Haltia, tfn 040 163 6200, info(at)haltia.com.

Tillgängliga naturleder

  • Jeturkasti, 0,7 km i en riktning, krävande tillgänglig 
  • Kariholma, 0,6 km i en riktning, krävande tillgänglig

Alla leder i Tykö nationalpark.

Tillgänglig inkvartering   

Tillgängliga tjänster som erbjuds av samarbetsföretagare

Med samarbetsföretagen i Tykö nationalpark kan du höra dig för om guidade utflykter för rörelsehindrade, vandrande med barn och nybörjare, även för grupper. Bekanta dig med tjänsterna som samarbetsföretagen i Tykö nationalpark erbjuder.