Sevärdheter i Tykö

Sevärdheter

  • Kirjakkalas bruksområdes stockbyggnader som härstammar från 1800-talet har restaurerats till sin ursprungliga form.
  • De gamla bottnarna av kolmilor syns i terrängen som små svackor med avvikande växtlighet. Ryssugnarna är små formationer av några stenar, som hör ihop med milbränningen.
  • Tykö kyrka, Verkstadsmuséet samt Kirjakkala, Tykö och Mathildedals bruksområden är kultursevärdheter. Sevärdheter är även Hamarinjärvis, Sahajärvis och Mathildajärvis dammar, som härstammar från år 1688.