Sevärdheter

  • Kirjakkalas bruksområdes stockbyggnader som härstammar från 1800-talet har restaurerats till sin ursprungliga form. I bruksområdet kan du övernatta och ordna konferenser (www.ruukkikyla.fi, på finska och engelska).
  • De gamla bottnarna av kolmilor syns i terrängen som små svackor med avvikande växtlighet. Ryssugnarna är små formationer av några stenar, som hör ihop med milbränningen.
  • Tykö kyrka, Verkstadsmuséet samt Kirjakkala, Tykö och Mathildedals bruksområden är kultursevärdheter. Sevärdheter är även Hamarinjärvis, Sahajärvis och Mathildajärvis dammar, som härstammar från år 1688.

En vit stenkyrka på en kulle. Runt kyrkan finns lövträd och buskar i höstfärger.