Leder i Tykö

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Det finns sammanlagt ca 50 km markerade leder på Tykö national park. De består mest av 2 - 8 km långa länkar, som lämpar sig för dagsutflykter, men genom att kombinera dessa kan man vandra ett helt veckoslut. Lederna är markerade och över fuktiga avsnitt leder spångar. Invid friluftslederna finns det eldplatser, skärmskydd och fiskeställen. För de populära dagslederna (2 - 16 km) som finns i Matildanjärvis omgivning lönar det sig att reservera 2 - 8 timmar.

Kontrollera parkens aktuellt sida före utfärden.

Ledernas startpunkter

Lederna har inga egentliga startpunkter, utan rutten kan påbörjas från flera olika ställen. Från alla parkeringsplatser är det skyltning till lederna. Till de nedan beskrivna lederna kommer man bl.a. från Matildanjärvis parkeringsplats.

Naturstig, startpunkt Teijontie 12 (25570 Teijo)

Lättframkomliga leder

Jeturkasti krävande tillgänglig led, 700 m/riktning

Under bar mark, inget vinterunderhåll.

Svårighetsgrad: Krävande tillgänglig. Ledsagare rekommenderas.

Startpunkt: Jeturkasti parkeringsplats (Skoilantie 354, Salo)

Totti naturstig, 1,3 km rundslinga

Totti naturstig, 1,3 km (Sahajärvi), presenterar parken vid Tykös gamla herrgård. Naturstigen börjar vid det gamla kraftverket invid Teijovägen. Längsmed stigen finns branta bergsområden, bördiga lundar vid bäckfåran och hassellundar samt vattenfall, broar och stentrappor. Stigen har vit märkning och infotavlor som berättar om arter och deras livsmiljöer samt om naturvårdsarbetet.

  • Service: naturstigtavlor

Nenustarutten, 3,6 km rundslinga

Under bar mark 2,5 t, inget vinterunderhåll.

Svårighetsgrad: Lätt för nybörjare, familjer och grupper.

Startpunkt: Nenustannummi parkeringsplats (Sauruntie 671, Salo)

Nenustarutten, 3,6 km, är en åttformiga rutt som går över myrmarker och åsskogar till Nenustannokka.

  • Service: en eldplats
  • Sevärt: Nenustannokka klippan

Jeturkasti forntidsrutt, 4,6 km

Jeturkasti forntidsrutt, 4,6 km, går till största del genom tallskog. Invid stigen kan man se ett par hektars stenfält, Jeturkasti. Det är en 9000 år gammal fornstrand, som idag ligger 80 meter ovanför den nuvarande havsytan.

  • ​Utgångspunkter: Matildanjärvi parkeringsplats (Matildanjärventie 84, Salo) eller Jeturkasti parkeringsplats (Skoilantie 354, Salo)
  • Service: Stigen är delvis makadambelagd för rörelsehindrade och för dem som rör sig med barnvagn. Dessutom finns områdets enda kokskjul för rörelsehindrade, Kariholma, invid stigen.
  • Sevärt: Jeturkasti fornstrand

Matildanjärvirutten, 5,5 km rundslinga

Under bar mark 2,5 t, inget vinterunderhåll.

Svårighetsgrad: Lätt för nybörjare, familjer och grupper.

StartpunktMatildanjärvi parkeringsplats (Matildanjärventie 84, Salo)

Invid leden finns det tallskog och myrar. Stigen går till största del nära sjöstranden. Vid sjöns västra ända går man ca 650 m längs vägen genom Mathildedal by.

Service: två kokskjul, två skärmskydd med öppna eldplatser samt fyra övriga eldplatser.

Sahajärvirutten, 8 km rundslinga

Enbart under bar mark 4 t, inget vinterunderhåll.

Startpunkt Laviakallio parkeringsplats (Sauruntie 910, Salo) eller Nenustannummi parkeringsplats (Sauruntie 671, Salo)

Sahajärvirutten, 8 km, går genom skogar och över små myrar samt korsar sjön Sahajärvi. Man kan ta sig över sjön med två dragflottar under den isfria tiden av året. Kontrollera eventuella störningar angående dragfärjorna på parkens aktuelltsidor.

Service: ett skärmskydd med eldplatsen

 

Övriga friluftstips

  • Det finns flere sandvägar i skogen, som inte har markerats som leder, men som man naturligtvis kan använda.

Kundtjänst

Natura Viva Ab 

Tfn: +358 (0)10 292 4032
Epost: info(at)naturaviva.fi
Adress: Matildanjärvivägen 84, 25660 Mathildedal (Salo)

 
Forststyrelsen/Tykö nationalpark
 
Tfn: 0206 39 4700 må-fr kl. 10:00-16:00
Epost: rannikko(at)metsa.fi
Adress: Matildanjärvivägen 84, 25660 Mathildedal (Salo)

 

Karta över Tykö nationalpark © Forststyrelsen 2015

Broschyr över Tykö


Pdf, 5.1 MB (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tykös karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

Matildanjärvi
Matildanjärventie 86, Salo
 
Kirjakkala
Hamarinjärventie 88Salo
 
Sahajärvi
Teijontie 12Salo
 
Mikkossuo
Teijontie 552Salo
 
Jeturkasti
Skoilantie 354Salo
 
Piikanummi
Lankkerintie 288Salo
 
Nenustannummi
Sauruntie 647Salo
 
Miilunummi
Talopojan Teijon tie 265Salo
 
Laviakallio
Sauruntie 910Salo