Leder i Tykö

Det finns sammanlagt ca 50 km markerade leder på Tykö national park. De består mest av 2 - 8 km långa länkar, som lämpar sig för dagsutflykter, men genom att kombinera dessa kan man vandra ett helt veckoslut. Lederna är markerade och över fuktiga avsnitt leder spångar. Invid friluftslederna finns det eldplatser, skärmskydd och fiskeställen. För de populära dagslederna (2 - 16 km) som finns i Matildanjärvis omgivning lönar det sig att reservera 2 - 8 timmar.

Kontrollera parkens aktuellt sida före utfärden.

Lättframkomliga leder

Kariholma krävande tillgängliga led, 600 m/riktning

En 2,5 meter bred väg i mitten av bilden. Skog på vardera sidan om vägen.
Under den snöfria tiden, inget vinterunderhåll.

Klassificerad som krävande tillgänglig led. För rullstolsburna rekommenderas en assistent.

Startpunkt: Kariholma parkeringsplats, Matildanjärventie 20, Salo 

Kariholma ruttbeskrivning

Jeturkasti krävande tillgänglig led, 700 m/riktning

Vandraren närmar sig fotografen på en stig mitt i skogen.

Under bar mark, inget vinterunderhåll.

Svårighetsgrad: Krävande tillgänglig. Ledsagare rekommenderas.

Startpunkt: Jeturkasti parkeringsplats (Skoilantie 354, Salo)

Jeturkasti ruttbeskrivning

Totti naturstig, 1,3 km rundslinga

Frodigt lundliknande skogslandskap. En bäck rinner genom området och längs bäcken går en smal stig.

Året om, vandringstid 1 h, inget vinterunderhåll.

Lätt led för nybörjare, familjer och grupper.

Startpunkt: Sahajärvi parkeringsområde, Teijontie 12, Salo

Ruttbeskrivning Totti naturstig

Punasuoleden, 2,1 km/riktning

Höströdaktigt träsklandskap med några långsamväxande tallar.

Året om, vandringstid 1-2 h, inget vinterunderhåll.

Lätt led för nybörjare, familjer och grupper.

Startpunkt: Piikanummi parkeringsområde, Lankkerintie 288, Salo och Punasuo parkeringsområde, Leppäkorventie 585, Salo

Punasuo ruttbeskrivning

Nenustaleden, 3,6 km rundslinga

En eldplats invid en liten träbyggnad omgivna av barrskog.

Året om 2,5 t, inget vinterunderhåll.

Lätt för nybörjare, familjer och grupper. Till Nenustanokkahöjden en mera krävande stigning. 

Startplats: Nenustannummi parkeringsområde Sauruntie 671, Salo

Nenustanokka ruttbeskrivning.

Jeturkasti forntidsrutt, 4,6 km

Två vandrare bekantar sig med informationstavlan och den anrika stranden bakom den.

Året om, vandringstid 2 h, inget vinterunderhåll.

Lätt led för nybörjare, familjer och grupper. På en 700 m lång sträcka från Jeturkasti parkeringsområde till fornstranden är leden farbar med rullstol och barnvagn. 

Startplats: Matildanjärvi parkeringsplats, Matildanjärventie 86, Salo eller Jeturkasti parkeringsplats Skoilantie 354, Salo.

Jeturkasti ruttbeskrivning.

Onnelannummileden, 4,9 km rundslinga

Två glada kvinnor vinkar från ett högt berg. I bakgrunden finns en sjö och en skog i höstens färger.
Året om, vandringstid 2,5 h

Lätt led för nybörjare, familjer och grupper.

Startpunkt: Kirjakkala parkeringsområde, Hamarinjärventie 88, Salo

Onnelannummi ruttbeskrivning.

Matildanjärvirutten, 5,5 km rundslinga

Två träbroar leder över vattendrag. Efter första bron finns det en kort bit med träspångar och sedan kommer det en ny bro.

Året om 2,5 h, inget vinterunderhåll.

Lätt för nybörjare, familjer och grupper. På en 600 m lång sträcka från Kariholma parkeringsområde till Kariholma rastplats är leden farbar med rullstol och barnvagn. I den västra änden av sjön går leden 600 meter längs vägen, genom byn Mathildedal. 

Startplats Matildanjärvi parkeringsplats (Matildanjärventie 84, Salo)

Matildanjärviledens ruttbeskrivning.

Övriga vandringsleder 0 - 10 km

Sahajärvirutten, 8 km rundslinga

Skärmskydd fotograferat från sjön. Bredvid skärmskyddet finns en liten träbyggnad och bakom breder ett tätt skogsområde ut sig. Framför skärmskyddet finns ett berg som går ända ner i sjön.
Enbart under bar mark 4 t, inget vinterunderhåll.

Dragfärjorna tas upp på land i början av november och tas i bruk enligt vårens framskridande. Kontrollera eventuella störningar angående dragfärjorna på parkens aktuelltsidor.

Passar erfarna vandrare. Överfarten av sjön Sahajärvi med två färjor samt bergig terräng gör vandringen mera krävande.

Startplatser:  Laviakallio parkeringsplats Sauruntie 910, Salo eller Nenustannummi parkeringsplats Sauruntie 671, Salo
 
 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundtjänst

Natura Viva Ab 

Tfn: +358 (0)10 292 4032
Epost: info(at)naturaviva.fi
Adress: Matildanjärvivägen 84, 25660 Mathildedal (Salo)

 
Finlands naturcenter Haltia
 
Tfn: 040 163 6200

Karta över Tykö nationalpark © Forststyrelsen 2015

Broschyr över Tykö


Pdf, 3 MB (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tykös karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

Matildanjärvi
Matildanjärventie 86, Salo
 
Kirjakkala
Hamarinjärventie 88Salo
 
Sahajärvi
Teijontie 12Salo
 
Mikkossuo
Teijontie 552Salo
 
Jeturkasti
Skoilantie 354Salo
 
Piikanummi
Lankkerintie 288Salo
 
Nenustannummi
Sauruntie 647Salo
 
Miilunummi
Talopojan Teijon tie 265Salo
 
Laviakallio
Sauruntie 910Salo

 

Matildanjärvi och Kariholma parkeringsplatser plogas vintertid. Övriga parkeringsplatser plogas inte men de går vanligen också att använda eftersom vintrarna oftast är snöfattiga.