Friluftsleder och stigar

Det finns sammanlagt ca 50 km markerade leder på Tykö national park. De består mest av 2 - 8 km långa länkar, som lämpar sig för dagsutflykter, men genom att kombinera dessa kan man vandra ett helt veckoslut. Lederna är markerade och över fuktiga avsnitt leder spångar. Invid friluftslederna finns det eldplatser, skärmskydd och fiskeställen. För de populära dagslederna (2 - 16 km) som finns i Matildanjärvis omgivning lönar det sig att reservera 2 - 8 timmar.

Kontrollera parkens aktuellt sida före utfärden.

Två vandrare på en gångbro. Till höger en sjö, till vänster vass. I bakgrunden en klar himmel och en holme med klippor.

Ledernas startpunkter

Lederna har inga egentliga startpunkter, utan rutten kan påbörjas från flera olika ställen. Från alla parkeringsplatser är det skyltning till lederna. Till de nedan beskrivna lederna kommer man bl.a. från Matildanjärvis parkeringsplats.

Naturstig, startpunkt Teijontie 12 (25570 Teijo)

 • Totti naturstig, 1,3 km (Sahajärvi), presenterar parken vid Tykös gamla herrgård. Naturstigen börjar vid det gamla kraftverket invid Teijovägen. Längsmed stigen finns branta bergsområden, bördiga lundar vid bäckfåran och hassellundar samt vattenfall, broar och stentrappor. Stigen har vit märkning och infotavlor som berättar om arter och deras livsmiljöer samt om naturvårdsarbetet.
  • Service: naturstigtavlor

Fyra vandrare går på en stig mot kameran. Över vandrarna böjer sig grenar av hasselbuskar i höstfärger.

Rundslingor

 • Jeturkasti forntidsrutt, 4,6 km, går till största del genom tallskog. Invid stigen kan man se ett par hektars stenfält, Jeturkasti. Det är en 9000 år gammal fornstrand, som idag ligger 80 meter ovanför den nuvarande havsytan.
  • ​Utgångspunkter: Matildanjärvi parkeringsplats (Matildanjärventie 84, Salo) eller Jeturkasti parkeringsplats (Skoilantie 354, Salo)
  • Service: Stigen är delvis makadambelagd för rörelsehindrade och för dem som rör sig med barnvagn. Dessutom finns områdets enda kokskjul för rörelsehindrade, Kariholma, invid stigen.
  • Sevärt: Jeturkasti fornstrand

Två cyklister kommer emot längs en bred stig. På träden längs stigen finns två orangefärgade märken. På båda sidor om stigen finns gles skog.

 • Matildanjärvirutten, 5,5 km. Invid leden finns det tallskog och myrar. Stigen går till största del nära sjöstranden. Vid sjöns västra ända går man ca 650 m längs vägen genom Mathildedal by.
  • Utgångspunkt: Matildanjärvi parkeringsplats (Matildanjärventie 84, Salo)
  • Service: två kokskjul, två skärmskydd med öppna eldplatser samt fyra övriga eldplatser.

Vandrare äter matsäck vid ett träbord. I bakgrunden finns en kavlugn sjö och träd på motsatta stranden.

 • Nenustarutten, 3,6 km, är en åttformiga rutt som går över myrmarker och åsskogar till Nenustannokka.
  • Utgångspunkt: Nenustannummi parkeringsplats (Sauruntie 671, Salo)
  • Service: en eldplats
  • Sevärt: Nenustannokka klippan

En eldplats invid en liten träbyggnad omgivna av barrskog.

 • Sahajärvirutten, 8 km, går genom skogar och över små myrar samt korsar sjön Sahajärvi. Man kan ta sig över sjön med två dragflottar under den isfria tiden av året. Kontrollera eventuella störningar angående dragfärjorna på parkens aktuelltsidor.
  • Utgångspunkter: Laviakallio parkeringsplats (Sauruntie 910, Salo) eller Nenustannummi parkeringsplats (Sauruntie 671, Salo)
  • Service: ett skärmskydd med eldplatsen
Vajerfärja fotograferad från stranden.

Övriga friluftstips

 • Det finns flere sandvägar i skogen, som inte har markerats som leder, men som man naturligtvis kan använda.

Karta över Tykö nationalpark © Forststyrelsen 2015

Kundtjänst

Natura Viva Ab 

Tfn: +358 (0)10 292 4032
Epost: info(at)naturaviva.fi
Adress: Matildanjärvivägen 84, 25660 Mathildedal (Salo)

 
Forststyrelsen/Tykö nationalpark
 
Tfn: 0206 39 4700 må-fr kl. 10:00-16:00
Epost: rannikko(at)metsa.fi
Adress: Matildanjärvivägen 84, 25660 Mathildedal (Salo)

 

Parkeringsplatser

Matildanjärvi
Matildanjärventie 86, Salo
 
Kirjakkala
Hamarinjärventie 88Salo
 
Sahajärvi
Teijontie 12Salo
 
Mikkossuo
Teijontie 552Salo
 
Jeturkasti
Skoilantie 354Salo
 
Piikanummi
Lankkerintie 288Salo
 
Nenustannummi
Sauruntie 647Salo
 
Miilunummi
Talopojan Teijon tie 265Salo
 
Laviakallio
Sauruntie 910Salo

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Tykös karta i Utflyktskarta.fi.