Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Tykö

Två vandrare på en gångbro. Till höger en sjö, till vänster vass. I bakgrunden en klar himmel och en holme med klippor.

I Tykö nationalpark är det tillåtet  

 • att röra sig gående, skidande, roende, cyklande och paddlande
  • Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna
 • att tälta på i närhet av eldplatser och skärmskydd
 • att plocka bär och svamp.
  • För allt fiske i Matildanjärvi krävs ett områdesspecifikt fisketillstånd. I nationalparkens övriga sjöar och i havsområdet är det tillåtet att meta, pilka och fiska med ett spö.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi (kalastusrajoitukset.fi).
 • gruppcampningar endast på lägerområdet, reserveringar via naturum

En fiskare står på en sten. Fiskaren har ett kastspö i handen. I bakgrunden finns sjölandskap och en skogsbeklädd strand.

begränsat

 • att göra upp eld, vilket är tillåtet endast på för ändamålet avsedda platser.
 • För allt fiske i Matildanjärvi krävs tillstånd. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte kokskjul i Kariholma. 
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa 
 • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • hundar får inte simma vid de populäraste simstränderna.
 • egna båtar/kanoter får inte användas på områdets sjöar.
 • allt bruk av motorer på områdets sjöar är förbjudet.

Regler och instruktioner preciseras senare i Tykö nationalparks ordningsstadga. 

Förberedelser

Mobiltelefoners hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också beakta, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Mobiltelefonen fungerar ofta dåligt i områdets norra del, i Kirjakkala.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Det förekommer fästingar på området. Det lönar sig att dagligen göra en fästinginspektion, och det är bra att ta med sig en fästingpincett.
 • Dessutom lönar det sig att under de varma årstiderna ta med medel mot ormbett, eftersom det finns huggormar på området som njuter av solvärmen.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer