Instruktioner för att vistas och färdas i Tykö

Tykö nationalparks vildmarkslika havs-, sjö- och myrområden ligger mitt i Egentliga Finlands kulturlandskap. Parken ingår i Natura 2000-programmet (ymparisto.fi/sv) och den är regionalt mycket viktig med tanke på bevarandet av skogs- och myrnaturens mångfald.
Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar. 

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen 

Låt oss agera och röra oss i naturen samtidigt som vi respekterar den. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken 

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor med cykel, roddbåt och kanot.

Cykla  

Det är tillåtet att cykla på tydligt markerade stigar och vägar. Ta i beaktande andra som rör sig på stigarna och följ god terrängcyklingetikett. Undvik spångar.

Slå läger

Det är tillåtet att tälta i närheten  av underhållna eldplatser och skärmskydd. 
Större grupper kan slå läger endast på Onnelannummi lägerområdet, där man bör boka plats, bokningar Kirjakkala bruksby (ruukkikyla.fi, på finska).

Göra upp eld 

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning. Det är helt förbjudet att använda engångsgrillar.

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte Kariholmas kokskjul. 

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Tykö nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.  Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder.  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiske

 • Matildanjärvi är Forststyrelsens specialfiskeområde, där man regelbundet planterar ut regnbågslax av fångststorlek. För allt fiske i Matildanjärvi krävs ett områdesspecifikt fisketillstånd. I nationalparkens övriga sjöar och i havsområdet är det tillåtet att meta, pilka och fiska med ett spö.
 • För handredskapsfiske krävs även att personer mellan 18 och 69 år har betalat fiskevårdsavgiften (eräluvat.fi).
 • I nationalparkens övriga sjöar och i havsområdet är det tillåtet att meta, pilka och fiska med ett spö.För handredskapsfiske krävs även att personer mellan 18 och 69 år har betalat fiskevårdsavgiften (eräluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).
 • I havsområdet hör också strömmingsfiske med häckla till de allmänna fiskerättigheterna.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!  

Plocka bär, svamp eller växter 

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp med undantag för områdena med tillträdesförbud. 
Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är alltså förbjudet att samla vilda örter och blommande växter.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Tykö nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Övrig förbjuden verksamhet

 • Högljuddhet som stör andra under tiden 22–7
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • Att skräpa ner och förstöra friluftsanordningar
 • Att låta hundar simma vid de mest populära badplatserna
 • Att förvara egna båtar/kanoter på stränderna till områdets sjöar
 • Användning av all slags motorer på sjöarna som hör till nationalparken (Matilda-, Hamari- och Puolakkajärvi).

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • Det finns fästingar i Tykö nationalpark.
  • Man kan alltid skydda sig mot fästingar genom att klä sig i långa byxor och långärmad tröja. Det lönar sig att lägga byxbuntarna innanför strumporna.
  • Efter utfärdsdagen lönar det sig att göra en fästingsinspektion. Fästingar hittas speciellt i knä- ovh armveck. Fästingarna lönar det sig att ta bort med de fästingpincetter som säljs i apoteken.
  • Läs mera om fästingar
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Tykö nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Vett och etikett för terrängcyklister


Pdf 474 kb (julkaisut.metsa.fi)