Dragförjan pä Kalasuntti-nordkusten fungerar igen!

(Uppdaterad 12.6.2023)

 

Dragfärjan på Kalasuntti-nordkusten är ur funktion!

(Uppdaterad 12.6.2023)

Dragfärjan på norra sidan av Sahajärvirundan är ur funktion och tillfälligt inte i bruk. Färjan på södra sidan är i drift. Vänligen notera detta om du planerar att åka till ön! Vi kommer att meddela dig så snart dragfärjan är i drift igen.

 

Onnelannummi vattenkran stängd

(Uppdaterad 19.10.2022) 

Den kommer att öppnas igen under våren.

Underhållsarbete på Jeturkasti

(Uppdaterad 19.10.2022) 

På Jeturkasti led har renoveringsarbetet påbörjats på utsiktsplattformen. Arbetet inleds med rivning, varefter ett nytt, bredare och mer tillgängligt däck kommer att byggas i dess ställe.Tyvärr finns det ingen tillgänglig tillgång under arbetets gång.

Kalasunti replås i bruk

(Uppdaterad 07.10.2022) 
Vinterdockning efter ankomsten av nattfrost och is. Detta kommer att meddelas separat.

Det är förbjudet att gå på Fleming Dam

(Uppdaterad 20.9.2022) 
Reparationsarbete pågår vid Sahajärvis Fleming Dam. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att gå på dammen.

Underhållsarbete på Jeturkasti led

(Uppdaterad 19.10.2022) 
På  Jeturkasti led har renoveringsarbetet påbörjats på utsiktsplattformen. Arbetet inleds med rivning, varefter ett nytt, bredare och mer tillgängligt däck kommer att byggas i dess ställe.Tyvärr är leden tillfälligtvis inte barriärfri. Vi meddelar dig när arbetet är klart.

Nyheter från Tykö

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.