Dragfärjan på Sahajärvirundan

(Uppdaterad 20.3.2024)

Dragfärjan sätts på plats efter vintern i början av maj. Ett exakt datum för installationen av liftarna kan inte ges vid denna tidpunkt på våren. När datumet är känt, kommuniceras det här på den aktuella sidan och Tykö Nationalpark Facebook sidan (facebook.com/teijokp)

Nyheter från Tykö

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Tips för vandraren

En kvinna sätter ihop ett tält.

Första vandringen med övernattning, utrustning och tips: Friluftslivets ABC.