Det är förbjudet att gå på Fleming Dam

(Uppdaterad 20.9.2022)

Reparationsarbete pågår vid Sahajärvis Fleming Dam. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att gå på dammen.

Ut i skärgården utan egen båt - besöksmål och tips

(Uppdaterat 14.6.2022)
Skärgårdsdestinationerna i södra Finland lämpar sig fint för en strandsemester. Långt från stadens larm kan du besöka nationalparkerna eller andra naturskyddsområden för att njuta av havsbrisen och den unika skärgårdsnaturen.
Möjligheterna till lätta dagsutflykter, kryssningar och även övernattningar är många. Du når de olika skärgårdsdestinationerna med vattenbussar och båtar som Forststyrelsens samarbetsföretag tillhandahåller. Vissa destinationer trafikeras dessutom av statens avgiftsfria förbindelsebåtar eller färjor. 
Ut i skärgården utan egen båt - besöksmål och tips (pdf 397 Kb, julkaisut.metsa.fi)

 

Naturvårdsåtgärder förbereds i Tykö nationalpark.

(Uppdaterat 10.2.2022)
Tre naturskyddsområden omfattar vinterns arbeten i Tykö. Det gäller följande områden; Nenusta Hauennokka, Kirjakkala samt sluttningen vid Vanhantammenmetsä. Genom naturskyddsåtgärderna ges utrymme för områdenas naturliga arter och en ökning av naturens mångfald.

Vägen och parkeringsområdet i Matildanjärvi iståndsätts

(Uppdaterat 10.2.2022)
Följande åtgärder utförs:

  • Matildajärvivägens dränering
  • Förstoring av Matildajärvi och Kariholma parkeringsområden och en hållplats för bussar vid Matildajärvivägen
  • Förbättrad dränering vid husvagnsområdet 

Arbetet utförs så att Matildajärvivägen endast stundvis är avstängd och Matildajärvi parkeringsområde är delvis i användning under entreprenaden. 
 

 

Nyheter från Tykö

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.