Naturvårdsåtgärder förbereds i Tykö nationalpark.

(Uppdaterat 10.2.2022)
Tre naturskyddsområden omfattar vinterns arbeten i Tykö. Det gäller följande områden; Nenusta Hauennokka, Kirjakkala samt sluttningen vid Vanhantammenmetsä. Genom naturskyddsåtgärderna ges utrymme för områdenas naturliga arter och en ökning av naturens mångfald.

Vägen och parkeringsområdet i Matildanjärvi iståndsätts

(Uppdaterat 10.2.2022)
Följande åtgärder utförs:

  • Matildajärvivägens dränering
  • Förstoring av Matildajärvi och Kariholma parkeringsområden och en hållplats för bussar vid Matildajärvivägen
  • Förbättrad dränering vid husvagnsområdet 

Arbetet utförs så att Matildajärvivägen endast stundvis är avstängd och Matildajärvi parkeringsområde är delvis i användning under entreprenaden. 
 

 

Nyheter från Tykö

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Tips för vandraren

Två vandrare sitter på en klippa vid stranden i Repovesi nationalpark.
Friluftslivets ABC: Turplanering