På Tykö nationalpark har det reserverats ett lägerområden avsett för scouters och övriga gruppers bruk i Onnelannummi. Området lämpar sig även som stödpunkt för större gruppers veckoslutsutfärder, till och med för läger med över 1 000 deltagare.

En rad bord är utplacerade framför en låg träbyggnad. Terrängen är ganska jämn med inslag av några träd. Bakom området börjar barrskogen.

Onnelannummi är belägen i norra delen av Tykö nationalpark i närheten av Kirjakkala bruk och Hamarinjärvi sjö. Terrängen är torr tallmo och undervegetationen är sparsam. Lägerområdet är beläget i närheten av stranden, och det finns möjlighet att hyra båtar och kanoter vid det. Vid Onnelannummi kan man promenera längs den ca 5 km långa rundslingan.

Priser 

 • Alla priser innehåller 24 % mervärdesskatt.
 • Avgift för läger 80 euro + 1,90 euro/dygn/person. Med avgiften ersätts vedhantering och slitage av terrängen.
 • För bruk av tält med kamin debiteras 15 euro/tält i vedavgift.
 • Dessutom erbjuds för skild avgift
  • kartor över nationalparken (inte tillgänglig för närvarande) 

Bokningar

 • Kirjakkala bruk
 • Månadsskiftet juli - augusti är den populäraste lägertiden, så det lönar sig att boka i tid.
 • Då man gör bokningen bör man komma överens om öppningen av bommen på vägen från dammen till lägerområdet.

Utrustning

 • Lägerutrymme för t.o.m. drygt 1000 personer.
 • Ett kokskjul med en vedspis med rökgång. Det finns också en vattenpost vid kokskjulet.
 • Två torrtoaletter
 • Om sommaren en vattenpost med vatten från det kommunala vattennätet.
 • På Hamarinjärvis strand på ca 300 meters avstånd en eldplats och en badstrand. Det finns ingen officiell badstrand på området.

En närbild av en diskbänk med två hoar. Ovanför diskbänken finns två trähyllor, fästa på en stockvägg.

 

Kokskjul med bord- och bänkkombinationer i förgrunden. Bredvid kokskjulet finns vedlidret och två torrtoaletter i trä, omgivna av barrskog.

Kommunikationer

Med bil

 • Då man kommer från Salo tar man av från strandvägen mot Kirjakkala bruk ca 4 km innan Tykö (16 km från Salo). Från Kirjakkala damm, som är belägen i bruksbyn, är det ca 1 km till lägerområdet. Då man bokar lägerområdet bör man komma överens om öppning av bommen på vägen från dammen till lägerområdet.
 • Observera! Parkeringsplatserna för kunder i Onnelanummi lägerområdet är de samma som för övriga besökare i området. På parkeringsplatsen finns nationalparkens info och därifrån är det ca en kilometer till lägerområdet. På parkeringsområdet finns det endast plats för ett tiotal bilar. Parkeringarna invid husen i Kirjakkala bruksby är endast avsedda för övernattande besökare. Vid planeringen av lägrets besöksdagar bör man observera detta. Alternativen kan vara samtransport till lägerområdet eller en överenskommelse med Kirjakkala Alku om användning av deras parkeringsplats. Kontaktuppgifter: Lasse Kurppa, Kirjakkalan Alku, +35844 278 2705.
 • Det finns ingen sophantering på området, så allt avfall behöver transporteras bort från området. De närmaste större avfallskärlen finns vid parkeringsområdet i Mathildedal. Små mängder komposterbart avfall kan läggas i torrtoaletten på området.

Med allmänna kommunikationer

 • Vainion liikenne (vainionliikenne.fi) trafikerar från Salo till Tykö. Rutten är Salo - Tykö. Turer går också från Tykö till Bjärnå. Rutten är Tykö–Bjärnå.
 • Lokaltaxi, tfn. (02) 736 6410 / Laaksonen.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Terrängkarta nr 2021 07, 1:20 000. Kartan kan köpas från bl.a. Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • GT utflyktskarta Södra Finland, 2012, 1:250 000. Kartan kan köpas från bl.a. Karttakeskus, i bokhandlar och friluftsaffärer.

Kartornas försäljningsställen

Service i omnejden

Ansvarig för underhåll