Instruktioner och regler för Evois

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Instruktioner för att vistas och färdas i Evois

På Evois strövområde är det

tillåtet

 • Ilvesvaellus-skylten är spikad på tallstammen.att färdas och slå läger enligt allemansrätten, vi rekommenderar dock att man slår läger på områden som reserverats för tältning.
 • enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
 • att plocka bär och svamp.
 • klättra i berg på Hakovuori.

begränsat

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att hålla sällskapsdjur fria.
 • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet.
 • att skräpa och förstöra konstruktioner.
 • En del av områdets sjöar har fiskeförbud p.g.a. provfiske.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Evois strövområdes område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Evois strövområdes terräng är mycket varierande, vilket påverkar ledernas svårighetsgrad, så som färdhastighet.
  • Skorna bör väljas efter såväl väder som terräng: myravsnitten är spångbelagda, men vid regn är vattentäta skor att föredra.
 • Det lönar sig att ta med Ilvesvaellus-vandringskartan och en kompass, ifall Evoisområdet inte är bekant från förut. På området finns ett tätt nätverk av stigar och skogsvägar.
 • Det lönar sig att ta med en vattenflaska, ty det är ont om vattenpunkter.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Högsäsong

 • På Evois är de populäraste utflyktstidpunkterna vår- och höstveckoslut samt somrarna. På sommaren finns det mest besökare på Niemisjärvi. Dessutom är strövområdets skärmskydd i flitigt bruk. Vintertid rör sig folk på skidor och snöskor på området.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer