Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Lättframkomliga leder

Vähä-Koukkujärvi krävande tillgängliga led (Barndamm) 800 m, rundslinga 

Under den snöfria tiden. Uppskattad tid med rullstol är en halv timme. Inget vinterunderhåll. 
Svårighetsklass: krävande tillgänglig. Leden är en jämn 1,2 m bred plankstig. 

Krävande tillgänglig naturled symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.

Man kan gå runt Vähä-Koukkujärvi längs den breda plankstigen. Längs leden finns sju tillgängliga fiskebryggor, där man kan beundra tjärnlandskapet från vår till höst. Fiske är tillåtet för personer under 15 år. Vid kokskjulet kan man laga mat och äta sin matsäck vid det rymliga stugköket också med ett större sällskap. 

Startpunkt

Vähä-Koukkujärvi parkeringsområde, Kalliojärventie 90, Tavastehus. På parkeringsplatsen har en tillgänglig bilplats märkts ut. Parkeringsplatsen har upp emot 9 % sidolutning.

Friluftskonstruktioner

 • På parkeringsplatsen finns en bom som man kan ta sig runt med rullstol.
 • På rastplatsen finns
  • ett tillgängligt kokskjul, en tillgänglig toalett samt två tillgängliga bord
  • skärmskydd, eldplats samt ett vedskjul

Ta med dig eget toalettpapper. Bekanta dig med de tillgängliga friluftskonstruktionerna.

Vid dammen det finns plankstigen och tillgänglig fiskebrygga.Ruttbeskrivning

Det finns ingen ledmarkering, rundslinga består av en plankstig och är lätt att upptäcka. Vid tjärnens strand finns en bred plankstig och tillgängliga bryggor.

Från parkeringsplatsen går leden längs en bred sandväg. Mellan parkeringsplatsen och sandvägen finns en port som passeras längs en 900 mm bred stig. Vägens lutning i sidled är ställvis upp till 12,5 %. Vägen är ojämn, stenar sticker upp och det förekommer sättningar. Till tjärnens strand går en brant backe med en längdlutning på 18 % som mest. 

En man och en hund går längs en träbro.
Leden är jämn, men ställvis förekommer svaga sidolutningar. Den tvärgående plankläggningen är 1,2 m bred och sidorna har 5 cm höga kanter. Längs leden finns sju tillgängliga bryggor med 85 cm höga räcken med mellanbalk. Längs leden finns en pontonbro i trä som sviktar lite när man går på den. I båda ändarna av bron finns tillgängliga ramper. I andra ändan av bron, där man ska göra en 90 graders vändning mot plankstigen, lönar det sig att gå nära ytterkanten. Den inre kanten har en tröskel på 6 cm på grund av att pontonbron sjunkit ned.

Se karta (julkaisut.metsa.fi)

Observera

Fiske 

I Vähä-Koukkujärvi kan endast barn under 15 år fiska, och endast på stränderna. Längs spångstigen finns 7 bryggor med 85 cm höga räcken. I sjön planteras regnbågslax. För att fiska krävs tillstånd: Spöfisketillstånd för Niemisjärvi-sjöarna (eraluvat.fi)

Tilläggsuppgifter

Från leden går en krävande tillgänglig led till Niemisjärvi (1,5 km).  

Niemis-Koukkunen, krävande tillgänglig led, 1,5 km; fram och tillbaka 3 km

Under den snöfria tiden. Uppskattad tid med rullstol cirka 1,5 timme. Inget vinterunderhåll.
Svårighetsklass: krävande tillgänglig. Längs leden finns flera backar, sidolutningar och på flera ställen är kanterna mycket branta. Observera att backen på vissa ställen sluttar brant mot stranden. Rullstolsburna och synskadade rekommenderas ha en assistent med sig.

Krävande tillgänglig naturled symbol. Tillgänglig torrtoalett symbol.

Startpunkt

 • Niemisjärvi parkeringsplats, Niemisjärventie 281, Tavastehus.
  • Parkeringsplatsen rymmer cirka 30 personbilar. På parkeringsplatsen finns ingen separat markerad tillgänglig parkeringsplats. Parkeringsplatsen består av en jämn grusplan.
 • Vähä-Koukkujärvi parkeringsplats, Kalliojärventie 90, Tavastehus.
  • På parkeringsplatsen har en tillgänglig bilplats märkts ut.

Friluftskonstruktioner

 • På Niemisjärvi parkeringsplats finns
  • ett tillgängligt kokskjul, en tillgänglig eldplats, två tillgängliga bryggor, en tillgänglig toalett
  • ett vedlider
  • en brunn
  • en avfallspunkt
 • Längs leden finns en tillgänglig toalett i anslutning till skärmskyddet Ylisenlaavu.
 • Vid Vähä-Koukkujärvi finns
  • ett tillgängligt kokskjul, en tillgänglig toalett samt två tillgängliga bord
  • ett skärmskydd, en eldplats samt ett vedskjul 

Ta med eget toalettpapper. Bekanta dig med de tillgängliga friluftskonstruktionerna.

Ruttbeskrivning

Ledens längd: 1,5 km i ena riktningen.
Höjdskillnad: Flera nedförs-/uppförsbackar, assistent behövs. 
Ledmarkering: vita romber med en svart boll på.

Niemis-Koukkunen-leden börjar bakom kiosken vid Niemisjärvi och går i strandlandskapet längs sjöarna Alinen Niemisjärvi och Ylinen Niemisjärvi mot Vähä-Koukkujärvi. Längs leden kan du förutom sjölandskapen också beundra ståtliga stenblock, skuggiga granskogar och gamla torrakor. Ledens höjdpunkt är utsiktsbron som går runt klippväggen vid Ylinen Niemisjärvi. Då man går mot Vähä-Koukkujärvi förvandlas skogen till en frodig blandskog som man kan beundra från en bred, lättframkomlig plankstig. 

Leden är en 1,5 m bred stig av stenaska  från Niemisjärvi parkeringsplats ända till utsiktsbron vid Ylinen Niemisjärvi.

Längs leden finns några branta 10–20 meter långa uppförs- och nedförsbackar, där längdlutningen är mellan 10–16 %. Lutningen i sidled är ibland upp till 8–10 %. På vissa ställen sluttar backen brant mot stranden. Kanterna av stenmjöl är ibland mycket branta och det finns inte kanter överallt. De farligaste platserna är kantade med plankor. Obs! De farligaste platserna längs kanterna av stenmjöl förses med lister nästa år (2023).

Utsiktsbron i stål är 1,1 m bred, brons stålgaller har en rutstorlek på cirka 2 cm x 6 cm. Längs brons högra kant finns en två plankor bred stålramp för hundar. Efter bron övergår leden i en 1,2 m bred plankstig. Längs plankstigen finns flera över 2 m breda mötesplatser.

Man kan också börja leden från Vähä Koukkujärvi parkeringsplats. 

Se karta (julkaisut.metsa.fi)

Observera

Fiske

I Niemisjärvi-sjöarna kan man fiska med spöfisketillstånd. Vid Niemisjärvi finns två tillgängliga bryggor. Längs leden, vid stranden vid Ylisenlaavu och i sydöstra hörnet i Ylinen Niemisjärvi, finns slänter av stenaska som sträcker sig ända till stranden och från vilka man kan fiska. Vid Vähä-Koukkujärvi finns sju bryggor längs en tillgänglig led där alla under 15 år kan fiska. I Niemisjärvi-sjöarna planteras regnbågslax. För att fiska krävs tillstånd (eraluvat.fi).

Tilläggsuppgifter

Leden kan kombineras med Vähä-Koukkujärvi krävande tillgängliga rundslinga, som är en 500 meter lång jämn plankstig. 

En fiskare fiskar från stranden. En jämn sandväg fortsätter från stranden till skogen. På den motsatta stranden syns skog som färgats av höstens färger.

Luutajoki öringsstig, 1 km

Under den snöfria tiden, vandringstid 1 timme
Svårighetsklass: lätt led 

Startpunkt

Stigens startpunkt är parkeringsområde i korsningen mellan riksväg 53 och Ruuhijärventie (Ruuhijärventie 3, Tavastehus).

Friluftskonstruktioner

Vid startpunkten informationstavlor samt bänkbord, borrbrunn, naturstigstavlor längs stigen. Ta med dig eget toalettpapper.

En man och en kvinna framför en stor informationstavla. I bakgrunden syns lite snö i terrängen.

Ruttbeskrivning

Den lättframkomliga leden går alldeles längs Luutajokis vackra strand. Naturstigstavlorna berättar om bäcköringens liv och restaureringen av bäckar. Det lönar sig att stanna upp en stund vid åstranden. Under ytan kan man möjligtvis se flera av platsen stjärnor, fina bäcköringar med fläckiga sidor, kanske även riktigt stora baddare. Broar och spångar i gott skick har byggts för att man ska kunna korsa ån. På stigen finns dock ställvis stenar och rötter och den lämpar sig inte för till exempel barnvagnar. En snabb led ut i Evois natur!

En familj går längs en vinterstig, i bakgrunden strömmar en bäck.

Skogsbruksstigen, 4 km 

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 1,5 timmar
Svårighetsklass: lätt led 

Startpunkt

Kelkute parkeringsområde, Kelkutteentie 486, Padasjoki.

Friluftskonstruktioner

På Kelkute parkeringsplats finns en eldplats, brunn och toalett. Underhållet sköts av: Tavastehus stad (hameenlinna.fi, på finska).

Ruttbeskrivning

Skogsbruksstigen i Tarus strövområde (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) redogör för områdets enstöringars öden samt skogsbrukets historia under åren 1850–1950. Stigen är markerad med Ilves-ledens symbol (lodjurets tass). Stigen går i svagt kuperad terräng.

Evois skogsfärdighetsbana, 4 km rundslinga 

Under den snöfria tiden, vandringstid cirka 1 h. 
Svårighetsklass: lätt led. 

Skogsfärdighetsbanan går genom det vackra landskapet nära yrkeshögskolan HAMKs campus i Evois, ställvis längs en skogsstig och ställvis längs vägen. På färdighetsbanan kan du testa dina färdigheter i skogsvärdering med hjälp av 13 infotavlor eller bara gå och beundra landskapet vid sjön Alinen Rautjärvi. Längs vägen ser du vidsträckta tallmoar, den porlande Luutajoki och den stora sjön Alinen Rautjärvi.  

Bakom en tät barrskog skymtar en sjö.

Startpunkt 

 • Infopunkten på HAMKs campus i Evois (hamk.fi, på finska), Saarelantie 1, Tavastehus. Rutten går norrut längs Opistontie, så att man lämnar infopunkten till höger bakom sig. 
 • Anvisningar och kartor för skogsfärdighetsbanan finns korsningen mellan Opistontie och Rahtijärventie. 

På högra sidan av en träbro över en smal å finns ett räcke. Efter bron fortsätter stigen in i en gles blandskog.Friluftskonstruktioner 

 • Utflyktsbord och informationstavla vid infopunkten 
 • Evois campus, café-restaurang under läroanstaltens öppettider, stängt under loven 
 • Bron över Luutajoki (bredd cirka 1 m), endast räcke på ena sidan.  
 • Onkimankangas 
  • Eldplats 
  • Toalett     

Ta med eget toalettpapper. 

Ledbeskrivning 

Ledmarkering: Leden är markerad med orange cirklar på grå bakgrund på träd bredvid leden. 
Vandringsriktning: Leden startar från infopunkten på HAMKs campus i Evois och går motsols till Alinen Rautjärvi. Den egentliga skogsfärdighetsbanan med tillhörande uppgifter börjar vid korsningen mellan Opistontie och Rahtijärventie och slutar vid Onkimankangas rastplats. 

Inne i skogen finns en eldplats omgiven av träbänkar i en ring med en öppen sida.

Leden följer Opistontie cirka 150 meter, sedan viker den av till en jämn skogsstig i korsningen vid Rahtijärventie. Efter cirka en kilometer korsar skogsstigen Opistontie och Luutajoki. Från bron kan man se om man får syn på de fläckiga öringar som planterats ut i ån. Efter bron sluttar stigen uppåt litet, sedan går leden längs den jämna strandvägen vid Alinen Rautjärvi till Onkimankangas rastplats. När man kommer från rastplatsen fortsätter leden från korsningen till vänster mellan Alinen Rautjärvi och Onkimanjärvi, och efter cirka 600 meter ansluter den till Opistontie. Den fortsätter längs Opistontie mot HAMKs campus. På landsvägen finns det ledmarkeringar på både vänster och höger sida om vägen. Gå ändå på vänstra sidan av vägen i enlighet med trafikreglerna. Före campusområdet går man över Evojoki längs landsvägsbron. 

Vid en stig finns en informationstavla av trä, i bakgrunden syns barrskog.Anvisningar för skogsfärdighetsbanan 

Banan är 1,8 kilometer och omfattar sammanlagt 13 uppgifter. Det tar cirka 1 timme och 20 minuter att gå bann och göra uppgifterna.  Skogsfärdighetsbanan börjar i korsningen mellan Opistontie och Rahtijärventie och går väster om Alinen Rautjärvi till Onkimankangas eldplats. Banan kan användas för tävlingar och för att bekanta sig med skogsfärdigheter. De rätta svaren finns på väggen av vedboden vid skrämskyddet i Onkimankangas. 

Skogsfärdighetsbanan i Evois har planerats för alla som är intresserade av skogen och på tavlorna finns instruktioner för hur uppgifterna kan lösas. Skogsfärdighetstävlingar ordnas för att utveckla och bevara kunskaper och färdigheter som är viktiga i skogsyrken samt för att förbättra och bevara den fysiska konditionen. 

Mer information om skogsfärdighetsbanan och uppgiftsblanketter får man i entréhallen vid HAMKs campus i Evois när campuset är öppet.

Inne i skogen, bredvid en stig, finns ett timrat vedskjul och framför det en sågbock.

Övriga leder

Niemisjärvi naturstig, 3 km

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 1 timme
Svårighetsklass: medelsvår led 

Startpunkt

Niemisjärvi parkeringsområde, Niemisjärventie 281, Tavastehus

Friluftskonstruktioner

 • Niemisjärvis startpunkt
  • tillgängligt kokskjul, tillgänglig eldplats, tillgänglig toalett, två tillgängliga fiskebryggor,
  • borrbrunn
  • återvinningsplats
 • skärmskyddet vid Ylinen
  • tillgänglig toalett
  • eldplats

Ta med dig eget toalettpapper.

Ruttbeskrivning

Stigen startar vid Niemisjärvi parkeringsområde. I början av leden finns höga stigningar och branta nedförsbackar och denna del är medelsvår till sin svårighetsgrad. Terrängen är fin gammal granskog och i skogen finns det många lågor. Med god tur kan man här få se urskogens skojiga filur, flygekorren.

En bit går man i ung skog och efter en kort vägsträcka fortsätter stigen genom ett stormskadat område till en gammal granskog. Mitt ibland de jättelika granarna som fallit till marken kan man bara gissa sig till oväsendet då träden har fallit av vindens kraft. Sommartid kan man här höra gärdsmygens porlande sång och till och med se den här muntra småfågeln, som bara är lite större än en tändsticksask. I slutet av stigen går man längs spångarna över kärret Marjasuo, som är i naturtillstånd. Stigen återvänder till Niemisjärvi parkeringsområde vid kanten av husvagnsområdet. 

Syrjänalunen åsstig, 3 km

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 1,5 timmar
Svårighetsklass: medelsvår led 

Startpunkt

Syrjänalunen parkeringsområde, Vappulantie 190, Tavastehus.

Friluftskonstruktioner

Skärmskyddet vid Syrjänalunen, eldplats, torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Ruttbeskrivning 

Leden startar från skärmskyddet vid tjärnen Syrjänalunen och stiger brant upp på åsen. Leden är av medelsvår karaktär. I början av leden finns ett landskap för naturvårdsbränning som gjorts för att skydda de solexponerade miljöerna i Syrjänalunen, kolsvarta stammar och brända lågor samt anmärkningsvärt majestätiska tallar.

Leden slingrar sig fram till åsens höjdpunkter och fina landskapsplatser. Åsdelen är markerad med Ilves-ledens symbol (lodjurets tass). När man kommer till Hautjärvi byts den karga tallskogen snabbt ut mot en mycket frodig lund. I slutet av stigen går man ännu över en stor källa som glittrar kristallklart. 

Vandringsleder

Ilves-vandringsnätet ,70 km

Ilves-vandringsnätet är grundat år 1987 för utflykter och annat rekreationsbruk på marker som förvaltas av Tavastehus stad, Tavastlands yrkeshögskola och Forststyrelsen. Det finns sammanlagt cirka 70 km leder och man kan välja mellan flera olika långa ledalternativ. Skogarna och terrängen är varierande och områdets relativa höjdskillnader är stora, dvs. cirka 70-80 meter.

Vandringen kan inledas till exempel vid parkeringsplatserna  i Niemisjärvi, Syrjänalunen eller Pitkänniemenkangas. Vandringsleden är markerad med Ilves-ledens symbol (lodjurets tass). Det lönar sig alltid att ha Ilves-kartan med sig, eftersom det förutom det täta nätverket av skogsvägar också finns många andra omarkerade stigar i området.

Friluftskonstruktioner

Längs lederna finns flera skärmskydd, tältningsområden och eldplatser. 

Förbindelseleder

Friluftsmöjligheterna utökas av förbindelselederna som löper från området.

Cykelleder 

Terrängcykling i Evois strövområde

Evois har tre skyltade terrängcykelleder. Totalt finns cirka 70 km markerad terrängcykelled. Lederna är markerade i terrängen med träpålar och reflekterande färgband. Ställvis finns det också märkningar för terrängcyklister och pilar.

 • MTB 17 km, lätt/ganska lätt. Markering vit, rotationsriktning medsols.
 • MTB 39 km, medelsvår. Markering gul, rotationsriktning medsols. 
 • MTB 67 km, medelsvår. Markering röd, västlig länk, rotationsriktning medsols, östlig länk rotationsriktning motsols. 

MTB 17 km, rundslinga  

I användning under den snöfria tiden av året. Tid för genomförande 2–4 timmar.
Svårighetsklass: lätt led 

Ett barn leder sin terrängcykel på stigen. Efter barnet går vuxna, av vilka den som är längst fram leder sin egen cykel. Cyklarna är försedda med tävlingsnummer.

Startpunkt

Evo HAMK (hamk.fi, på finska och på engelska), infokarta, Saarelantie 1, Tavastehus.
Luutajoki parkeringsområde, Ruuhijärventie 3, Tavastehus.

Friluftskonstruktioner

Ta med dig eget toalettpapper.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: trästolpe med en vit reflekterande rand. Vid vägövergångar finns dessutom en symbol för terrängcyklister och pilmarkeringar i stolpen. 
Rotationsriktning: medsols.
Svårighetsgrad: stigningar totalt cirka 190 m.

Leden runt Iso-Ruuhijärvi är den kortaste av de markerade terrängcykellederna i Evois och den består huvudsakligen av relativt lätta skogsstigar, skogsvägar och smalare kärrvägar. I Ruuhijärvi finns en cirka 600 m lång sträcka av en mer krävande ny stig samt på andra ställen några korta steniga eller skumpiga sträckor där man också kan leda cykeln. Leden har inga långa, tunga stigningar eller branta nedförsbackar. Leden omfattar cirka 2 km skogsbilväg med en yta av stenkross och den är delvis enhetlig med den gulmarkerade leden MTB 39 km.  

Sevärt

Längs leden ser du olika skogstyper från tallmoar till dunkla mossgranskogar samt bland annat strandlandskapen vid Alinen Rautjärvi och Luutajoki. 

MTB 39 km, rundslinga

Färgglada cykelledsmarkeringar på en stolpe, i bakgrunden cyklister.I användning under den snöfria tiden av året. Tid för genomförande 3,5–6 timmar. 
Svårighetsklass: medelsvår led 

Startpunkter

Friluftskonstruktioner

 • Niemisjärvi parkeringsområde
  • kokskjul, eldplats
  • fiskebryggor
  • borrbrunn
  • avfallspunkt
  • Vid stranden finns även möjlighet till bad, men det finns ingen officiell badstrand.
 • Kalliojärvi skärmskydd
  • eldplats och toalett
  • kokskjul (500 m)
 • Luutajoki parkeringsområde
  • bänkbord
  • borrbrunn 

Ta med eget toalettpapper.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: en gul rand i en trästolpe. Ställvis också terrängcykelsymboler och pilmarkeringar. 
Rotationsriktning: medsols.
Stigningar totalt: ca 540 m.

Längs rutten finns lätta och krävande stigavsnitt och mellan dem kärrvägar. Den klippiga terrängen i området passeras med hjälp av snabba skogsvägsövergångar. En del av de krävande stigarna utgörs av nybildade stigar med små terränghinder eller av nyligen grusbelagd skogsbilväg. Ledens längsta backar finns i området kring Niemisjärvi-sjöarna och Kalliojärvi samt i ledens norra hörn kring Kokkovuori. MTB 39 km är den mest krävande MTB-leden i Evois och på den här leden behövs terrängcyklingsfärdigheter och en ordentlig terrängcykel. En mer oerfaren cyklist kan bli tvungen att leda cykeln små sträckor. 

Sevärt

Längs rutten får du bekanta dig med västra delen av Evoisområdet på ett omfattande sätt. Leden går genom Niemisjärvi-området som är populärt bland fiskare och vandrare, samt genom skogar av olika åldrar och skogstyp. Längs leden finns flera vackra sjölandskap och eldplatser där man kan hålla en paus. Å andra sidan hinner cyklisten längs rutten också upptäcka våtmarker bebodda av bäver, mäktiga flyttblock, bäckar och eventuellt också skogsdjur.

MTB 67 km

I användning under den snöfria tiden av året. Tid för genomförande 3,5–5,5 timmar.
Svårighetsklass: medelsvår led 

Startpunkt

Evo HAMK (hamk.fi, på finska och på engelska) parkeringsområde, Saarelantie 1, Tavastehus

Friluftskonstruktioner

 • Niemisjärvi parkeringsplats
  • kokskjul, eldplats
  • fiskebryggor
  • borrbrunn
  • avfallspunkt.
  • Vid stranden finns även möjlighet till bad, men det finns ingen officiell badstrand.
 • Kalliojärvi skärmskydd
  • eldplats och toalett
  • kokskjul (500 m)
 • Luutajoki parkeringsområde
  • bänkbord
  • borrbrunn 
 • Tavastlands yrkeshögskola, Evois, infokartor 
 • Syrjänalunen skärmskydd 2,2 km
  • eldplats och toalett
 • Keltaoja skärmskydd 12,5 m, 300 m vid sidan av leden
  • eldplats och toalett
 • Sorsakolu skärmskydd 14,5 km
  • eldplats och toalett
 • Valkea-Mustajärvi halvkåta 23 km och tältningsområde 23,5 km
  • eldplats och toalett

Ta med eget toalettpapper.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: en röd rand i en trästolpe. Ställvis också terrängcykelsymboler och pilmarkeringar. 
Rotationsriktning: västra länken medsols, östra länken motsols.
Stigningar totalt: cirka 400 m.

MTB 67 km består av den västliga leden MTB 39 km och av en östlig led som är 28 km lång.  MTB 39 km är den mest krävande MTB-leden i Evois och på den här leden behövs terrängcyklingsfärdigheter och en ordentlig terrängcykel. Den östra länken har varierande terrängformer och lämpar sig endast för körning med terrängcykel. Den delen av leden som går motsols börjar vid Tavastlands yrkeshögskola/Evois parkeringsplats och går genom nästan obebodde skogsområden och naturnära insjölandskap. Länken lämpar sig för erfarna terrängcyklister och även för en mer avslappnad, utfärdsinriktad terrängkörning. De utmanande stigsträckorna längs leden är ganska korta och mellan dem finns lättare kärrvägsavsnitt och delvis skogsväg. Längden på rutten märkt med rött blir sammanlagt cirka 67 km.

Sevärt

På leden MTB 67 km får du på ett omfattande sätt bekanta dig med den västra och östra delen av Evois strövområde. Leden går genom Niemisjärvi-området som är populärt bland fiskare och vandrare, samt genom skogar av olika åldrar och skogstyp. Längs leden finns flera vackra sjölandskap och eldplatser där man kan hålla en paus. Å andra sidan hinner cyklisten längs rutten också upptäcka våtmarker bebodda av bäver, mäktiga flyttblock, bäckar och eventuellt också skogsdjur. Den östra delen består av vidsträckta skogsområden och varierande insjölandskap. Leden går förbi bl.a. Ylinen Rautjärvi, Valkea Mustajärvi, Savijärvi och Sorsajärvi. På näset mellan de sistnämnda är det trevligt att vila i skuggan av skärmskyddet i Sorsakolu. I närheten av Keltaoja kan man se spår av bäverns flit och på grund av bäverdammarna kan vattnet stiga upp på stigar och spångar i detta område. 

En cyklist cyklar längs en snöfattig stig mitt i skogen.