Kundtjänst och vägledning

Forststyrelsens kundtjänst

 • sisasuomi(at)metsa.fi 
 • tfn. 0206 39 5270

Ett barn och en vuxen läser informationstavlan längs naturstigen i en snöfattig skog.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i strövområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, kiosker och matställen

Eldplatser, kokskjul och skärmskydd

Alla skärmskydd och tältningsområden som är inritade på Ilvesvaellus friluftskarta är försedda med eldplatser. Skärmskydd finns bland annat på följande platser:

 • Syrjänalunen
 • Valkea Mustajärvi
 • Vähä-Keltajärvi
 • Savijärvi
 • Sorsajärvi
 • Niemisjärvet
 • Vähä-Koukkujärvi
 • Kalliojärvi

Kokskjular

 • På Niemisjärviområdet finns det två kokskjul
 • På Evois lägerområde finns det två reserverbara eldplatsskjul (Jussis eldplatsskjul och Jeos eldplatsskjul). Reserveringar: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, puh. 0206 39 5270.

Då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats får man enbart göra upp eld i kokskjulen. Uppdaterade uppgifter finns på Meteorologiska institutets webbsidor (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

En vandrare tänder eldstaden i köket i en kåta.

Dricksvatten

 • Vid Niemisjärvi finns det en vattenställe. OBS! Brunnen vid Niemisjärvi är ur bruk.
 • Vid Evois lägerområde finns det två brunnar.
 • Vid Syrjänalunens åsstig finns det en naturlig källa.

Tavastehus stad (hameenlinna.fi, på finska) ansvarar för Tarus vandringsområde:

 • Vid Koverojärvi tältningsområde finns det en brunn. Obs! Brunnsvattnet får inte användas.
 • Vid Kelkute stuga finns det en brunn. Obs! Brunnsvattnet får inte användas.
 • Vid Iso-Tarus södra stig finns det en källa.

Det kan lönar sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
  • Återvinningsstationen är belägen vid Niemisjärvi.

WC och torrtoaletter

 • På Evois strövområde finns det ett torrtoalett i samband med varje skärmskydd.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Det finns avgiftsfria tältningsområden vid Valkea Mustajärvi, Niemisjärvi och Kovero. Man får också sätta upp sitt tält även i närheten av skärmskydden.
  • På tältningsområdet finns det en eldstad med stockring, ved och yxa samt en torrtoalett.
 • På området finns det 11 skärmskydd samt 3 reserverbara skärmskydd.
  • Vid skärmskydden finns det en eldstad med stockring, ved och yxa samt en torrtoalett.

Hyresstugor och reserverbara skärmskydd

 • Forststyrelsen  
  • Käenpesä, reserverbar skärmskyddsstuga. Stugan ligger på stranden av sjön Ylinen Rautjärvi i närheten av simmöjlighet på Evois lägerområde. 10 personer kan övernatta i stugan. I stugan finns det en eldstad, som man kan använda också då det råder varning för skogsbrand. Alldeles intill stugan finns en torrtoalett. Bokning: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270.
  • Mustajärvi torp, hyresstuga 6 pers. Till utrustningen hör vedeldning, elspis och -ugn, kylskåp, elbelysning, sängar, madrasser, täcken och kuddar. Torrtoalett, brunn, vedbod och bastu finns på gården. Mustajärvi torp hyresstuga till koherdarnas bruk under perioden 28.5.–27.8.2021. Bokning: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270.
  • Onninmaja, hyresstuga 4 pers. Till utrustningen hör vedeldning, belysning med oljelampor och stearinljus, eldplats och en torrtoalett. Bastun finns i en separat byggnad. Obs! Brunnsvattnet får inte användas. Dricksvatten kan avhämtas från Evois lägerområde. Arrende 1.4.-30.11. Onninmaja hyresstuga till koherdarnas bruk under perioden 18.6.–6.8.2021. 
  • Bokning: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270.
 • Lomarengas
 • Evon Luonto
 • Tavastehus stad

Lägerområden

På Evois strövområde finns det två lägerområden, som huvudsakligen är avsedda för grupper.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Vid Niemisjärvi finns det en tillgänglig torrtoalett.

Övrig service i omnejden

På en sandväg rör sig en grupp människor i rullstol.

Ett halvöppet paustak och bakom det ett träskjul på en flack sluttning. Vandrare promenerar framför konstruktionerna. Det är lite snö på marken.

 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.