Naturskyddsavverkningar görs på Syrjänalunens åsskogar 

(Uppdaterad 7.9.2018)
Naturskyddsavverkningar görs på Syrjänalunens åsskogar och på de solexponerade områdena. Avverkningarna börjar onsdagen den 22.9.2018 och fortsätter hela vintern. Avverkningar utförs ca två till tre dagar per vecka. Under avverkningsdagarna är det absolut förbjudet att röra sig på åsområdet och åsdelen av Syrjänalunen stigen är avstängd. Det finns informations- och varningstavlor i terrängen. Vi beklagar eventuella olägenheter som det kan medföra för områdets användare!

Avverkningarna är naturskyddsarbeten som gynnar de sällsynta solexponerade områdena och dess arter. Avverkningarna utförs som en del av Life-projektet Ljus och Eld (www.metsa.fi).

Brunnen vid Onnin maja får inte användas

(Uppdaterad 17.6.2017)

Det har påträffats kolibakterier i brunnsvattnet vid hyresstugan Onnin maja, så brunnsvattnet bör inte användas. Man kan hämta vatten från det närliggande Evokeskus.

Till kännedom

(Uppdaterad 23.1.2017)
Inva-wc:n vid Niemisjärvi i Evois är tillfälligt ur bruk. Renovering påbörjas snart. 
 

I näromgivningen kring Onnimaja stugan utförs beståndsvårdande avverkning 27.3.-21.4. Elever från HAMK (yrkeshögskola) utför avverkningen som arbetsträning. Den beståndsvårdande avverkning torde inte inverka på användningen av stugan.