Nyheter från Evois

Brunnsvattnet i Evois

(9.11.2022)

  • Luutajoki P/Ruuhijärventie P. Brunnsvattnets mikrobiologiska kvalitet är bra. Kemiska tester ska göras senare.
  • Onninmaja hyresstugan. Brunnsvattnets mikrobiologiska kvalitet är bra. Kemiska tester ska göras senare.
  • Mustajärvi torp hyrestugan. Brunnsvattnets mikrobiologiska kvalitet är bra.
  • Brunnen vid Niemisjärvi: Brunnsvatten innehåller mangan 830 µg/l. WHO rekommenderar högst 400 µg/l i dricksvatten. Över 100 µg/l mangan i dricksvatten kan öka skadliga effekter för barn.