Nyheter från Evois

Brunnsvattnet i Evois

(9.11.2022)

  • Luutajoki P/Ruuhijärventie P. Brunnsvattnets mikrobiologiska kvalitet är bra. Kemiska tester ska göras senare.
  • Onninmaja hyresstugan. Brunnsvattnets mikrobiologiska kvalitet är bra. Kemiska tester ska göras senare.
  • Mustajärvi torp hyrestugan. Brunnsvattnets mikrobiologiska kvalitet är bra.
  • Brunnen vid Niemisjärvi: Brunnsvatten innehåller mangan 830 µg/l. WHO rekommenderar högst 400 µg/l i dricksvatten. Över 100 µg/l mangan i dricksvatten kan öka skadliga effekter för barn.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.