Friluftsleder och stigar

Det finns över 20 km markerade leder inom Pyhä-Häkki nationalparken och i dess omgivning. 

Ledernas startpunkter

  • Nationalparkens stigar börjar vid nationalparkens guidepunkt invid Saarijärvi-Viitasaari-vägen.
  • Lämpliga startpunkter för Keski-Suomen maakuntaura -friluftsled, som går genom nationalparken, är t.ex. Heramäki konditionsbana i Saarijärvi och korsningen mellan Ilomäentie och Korsutie i Kannonkoski, då man parkerar bredvid vägen.
 

Rundslingor

  • Riihineva stigen: Riihineva stigen är 1,4 km lång. Den är utmärkt i terrängen med gröna färgprickar.
  • Mastomäki stigen: Den 3,2 km långa Mastomäki stig går genom urskog. Den är markerad i terrängen med gul målfärg. Det lönar sig att reservera en dryg timme för att gå stigen.
  • Kotajärvi stigen: Stigen är markerad i terrängen med röd målfärg. Kotajärvis 6,5 km långa stig går delvis längs samma led som Mastomäki stig. Det är värt att reservera ca 2,5 timmar för stigen.
  • Tulijärvi stigen (17 km) är markerad i terrängen med vit målfärg. Stigen följer delvis samma rutt med Kotajärvi stigen och cirkulerar delvis i ekonomiskogen som omger parken. Längs rundslingan kan man övernatta vid Tulijärvi skärmskydd (Saarijärvi stad) eller i Poika-aho hyresstuga.
En vandrare går längs en stig. Till vänster finns grankvistar och till höger vägvisare i trä. I bakgrunden finns skog.

Övriga leder

  • Keski-Suomen maakuntaura -friluftsled: Genom parken går en friluftsled som är markerad med blå målfärg, Keski-Suomen maakuntaura. Friluftsleden omfattar ca 400 km i Mellersta Finland. Leden är dock inte underhållen och har ställvis nästan försvunnit i terrängen. Leden kan användas från Heramäki konditionsbana (27 km) i Saarijärvi till Pyhä-Häkki och vidare till Korsuties och Ilomäenties korsning (23 km). Utanför nationalparken ansvarar Saarijärvi stad (saarijarvi.fi, på finska) och Kannonkoski kommun (kannonkoski.fi, på finska) för friluftsledens underhåll.

Skidleder

Om vintern kan man skida i nationalparken längs skidspåren som underhålls av Saarijärvi stad (saarijarvi.fi, på finska). Spåren är oupplysta utfärdsspår för traditionell stil. Startpunkten i parken är nationalparkens parkeringsplats. Spåren som uppehålls av Saarijärvi stad körs upp beroende på snösituationen från mitten av januari till slutet av mars. En gratis spårkarta kan avhämtas från Saarijärvis stadshus.

  • Mot Saarijärvi:
    • Från nationalparkens parkeringsplats går skidspåret 1,5 km mot Kotajärvi kokskjul. Från Kotajärvi kan man skida ut ur nationalparken, söderut till Heramäki konditionsbana i Saarijärvi, dit det blir 27 km. Detta avsnitt av spåret underhålls av Saarijärvi stad (saarijarvi.fi). Förfrågningar om skidspårsituationen kan riktas till tfn 044 459 8295.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pyhä-Häkkis karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Pyhä-Häkki


Pdf 1,5 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.