Service i Tykö naturum

 

Tillgängliga tjänster 

  • Man kan röra sig med rullstol i nedre våningen. Det finns en tillgänglig toalett.
  • Från naturum gården kan man med rullstol och assistent ta sig till Mathildesjöns strand, som ligger ca 200 meter ifrån, samt till den första biten av Jeturkast vandringsled.
  • I Kariholma finns tillgänglig utomhuskök, torrtoalett, brygga och båt. Från parkeringsplatsen leder en grusbelagd rutt (600 m), som man kan ta tillsammans med en assistent, till Kariholma. Längs med rutten finns en bom som öppnas vid behov, varvid man kan ta bilen ända ner till sjön. Från naturum gården är det ca 700 m sandväg till Kariholma parkeringsplats.
  • Tillgänglig toaletten ligger i naturumets yttre flygel, intill rampen vid ingången.
  • Utställningen kan besökas med rullstol.
  • I kaféet finns plats för två rullstolar.