Kartor över och kommunikationer till Julunkivi

Julunkivi är beläget söder om riksväg nr 14.

Kommunikationer

Från Lohilahti är det 18 km och från Sulkava 48 km till Julunkivi. Julunkivi är belägen i Suolahti på södra stranden av Kalavesi.

Med bil

  • Från Lohilahti kör man ca 1,6 km söderut längsmed vägen Sulkava - Imatra (nr 438) och tar till vänster mot Piojärvi. Man kör ca 7,5 km och tar av till vänster och därefter kör man ca 7,5 km. I korsningen tar man till vänster och kör ca 1,5 km till startpunkten för stigen till Julunkivi.
  • Bilen kan parkeras utmed skogsbilvägen i närheten av stigens startpunkt.
  • Vägarna till Julunkivi plogas inte upp om vintern.

Med allmänna kommunikationer

Närmaste bussförbindelse är till Lohilahti, varifrån det är 18 km till Julunkivi. Bussen trafikerar en gång om dagen skoldagar på rutten Savonlinna - Sulkava - Lohilahti. Kontrollera alltid tidtabellen (matkahuolto.fi).

Lämpliga startpunkter

  • Det finns inga parkeringsplatser på området, men man kan parkera bilen utmed skogsbilvägen i närheten av stigens startpunkt.
  • Ledernas startpunkter

Kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta M541, 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkartorna nr 4122 04, 06, 07 ja 09, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

En mobiltelefon i handen, på skärmen kan Retkikartta.fi ses. Öppna kartan över Julunkivi på Retkikartta.fi.