Kartor över och kommunikationer till Julunkivi

Julunkivi naturskyddsområde är beläget söder om riksväg nr 14.

Julunkivi © Forststyrelsen 2006

Kommunikationer

Från Lohilahti är det 18 km och från Sulkava 48 km till Julunkivi. Julunkivi är belägen i Suolahti på södra stranden av Kalavesi.

Med bil

  • Från Lohilahti kör man ca 1,6 km söderut längsmed vägen Sulkava - Imatra (nr 438) och tar till vänster mot Piojärvi. Man kör ca 7,5 km och tar av till vänster och därefter kör man ca 7,5 km. I korsningen tar man till vänster och kör ca 1,5 km till startpunkten för stigen till Julunkivi.
  • Bilen kan parkeras utmed skogsbilvägen i närheten av stigens startpunkt.
  • Vägarna till Julunkivi plogas inte upp om vintern.

Med allmänna kommunikationer

  • Närmaste bussförbindelse är till Lohilahti, varifrån det är 18 km till naturskyddsområdet. Bussen trafikerar en gång om dagen skoldagar på rutten Savonlinna - Sulkava - Lohilahti. Kontrollera alltid tidtabellen (www.matkahuolto.fi).

Lämpliga startpunkter

  • Det finns inga parkeringsplatser på området, men man kan parkera bilen utmed skogsbilvägen i närheten av stigens startpunkt.
  • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Julunkivi

Övriga kartor

  • Terrängkarta M541, 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkartorna nr 4122 04, 06, 07 ja 09, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT vägkarta Södra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Utflyktskarta.fi: Julunkivi