Det väldiga flyttblocket Julunkivi är områdets absoluta sevärdhet, men istidens smältvatten har också flyttat och lämnat efter sig andra mindre flyttblock här och där. I största delen av området växer talldominerad gammal skog. Typiskt för området är också de bergiga backarna.

En smal stig leder förbi en hög gran. Stigen leder genom en gammal skog. Marken är täckt av ris.

Landskapet längs stigen till flyttblocket är mycket varierande. Asta stormens spår från år 2010 kan ses längs stigen. De av stormarna fällda träden har lämnats kvar för att ge lämpliga livsmiljöer till ett flertal sällsynta arter. Så småningom murknar träden och förmultnar.

Silverskimrande torrfuror vilar på de lavbevuxna sluttningarna i den ljusa hällmarksskogen. Ibland slingrar sig stigen in bland granarna genom frodigt blåbärsris. Det växer också mycket lingon i området.

Små igenväxande tjärnar är typiska för området. I Julunkivi är det lätt att se hur en tjärn med tiden växer igen till en myr.

Luften i Julunkivi är fylld av många olika vingslag: Man kan höra en uggla svischa över huvudet i skogens dunkel eller se en fjäril leka i solljuset.