Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Till Julunkivi går det en led som är utmärkt med blåa märken från bilskogsvägen.
 • Man kan komma till Vihreän kullan retkeilyreitit-leden från Puumala, Sulkava, Juva eller Rantasalmi.

Ett flyttblock i sluttningen. En liten björk har fallit mot stenen. Runt flyttblocket växer tallar och några granar. En sjö kan ses bakom träden.

Markerade leder

 • Julunkivileden, 0,7 km, går från skogsbilvägen till Julunkivi flyttblock. Leden går genom ett vildmarkslikt naturskyddsområde för gamla skogar. Terrängen är lättframkomlig med undantag för bergssluttningarna. Leden är markerad med blått.
  • Service: Invid Julunkivi finns en eldplats och torrtoalett.
  • Sevärt: Julunkivi mäktiga flyttblock.
  • Förbindelse: Man kan komma till flyttblocket sjövägen från Lohikoski med kanot eller roddbåt. Man kan fortsätta vandringen längs skogsbilvägen i riktning bort från naturskyddsområdet, eftersom Julunkivistigen också är en del av leden Vihreän kullan retkeilyreitit.
 • Leden Vihreän kullan retkeilyreitit, ca 350 km, erbjuder vandringsmöjligheter på Juva, Puumala, Rantasalmi och Sulkava kommuners område. Största delen av leden lämpar sig för friluftsliv såväl sommar- som vintertid. Lederna är markerade med orange stolpar, som är försedda med Vihreän kullan retkeilyreittis logo samt en räddningskod.
  • Service: Utmed lederna finns flera olika inkvarteringsmöjligheter och mera uppgifter om dem får man t.ex. på kommunernas webbsidor.

Vatten- och kanotleder

 • Från byn Lohikoski kan man paddla eller ro till Julunkivi. Sträckan är ungefär 10 km. Från Lohikoski går leden till Lohijärvi, och därifrån genom det långa och smala Nälkösalmi till Kalavesi, på vars södra strand Julunkivi är belägen. Det finns inte något egentligt landstigningsställe på stranden.
  • Service: Invid Julunkivi finns en eldplats och torrtoalett.
  • Sevärt: Julunkivi flyttblock.