Naturen och sevärdheter i Iivaara

Speja efter solen under högsommaren från Iivaara

Iivaara är ett utsiktsberg från vars krön man har god utsikt över Kuusamo. Vid klart väder kan man från bergets krön bl.a. urskilja de högsta byggnaderna i Kuusamo centrum.

Ii betyder natt. Förr i tiden samlades människor om sommarnätterna på Iivaaras krön för att speja efter solen och titta på det öppna landskapet.

En somrig fjällsluttning fotograferad nerifrån.

Näringsrik och fjälliknande

Blommande ripbär i närbild.Området är en helhet som består av nordliga skogbevuxna berg, där man speciellt kan se granskogens livsskeden från början till slut - från planta till murket träd. Längre ner i sänkorna färgas landskapet av rikliga lundar och klara källor. På de skogbevuxna bergen skapar höjdförhållandena fjälliknande förhållanden, i vars skydd den krävande vegetationen på krönet trivs.

Artmässigt representerar Iivaara en Kuusamoaktig blandskog, som domineras av tallskogar och särskilt av granskogar. En del av skogsområdet är näringsrikt och detta syns i artrikedomen. Den hotade myrbräckan trivs bra på områdets näringsrika myrar. Lundarna vid bäckdalarna och källorna är artrika. Fjällväxter som växer på Iivaaras krön är bl.a. ripbär och fjällummer. På kalkmarkerna på Iivaara förekommer de sällsynta växterna norna och röd trolldruva.

Gammelskogsarter

De vanligaste däggdjuren som bor på området året runt är ren och skogshare. Den vida vildmarksartade naturen i Iivaara och dess omgivning bildar en livsmiljö för våra stora, vilda, men skygga rovdjur: vargen, järven och björnen. Också för lodjuret finns det boplatser i bergshålorna.

Som fågelskådarobjekt är Iivaara utmärkt beträffande gammelskogsarter; det förekommer rikligt med hackspettar och skogsfåglar på området. De trädbevuxna myrmarkerna och aapamyrarna erbjuder häckningsplatser för bl.a. salskrake, trana och brushane.

En bild från mitten av en barrskog. Marken är täckt av tätbevuxna ormbunkar.