Vandring

Iivaaras vandringsled är Iirinki, en 8 km lång rundslinga. Längs leden finns det ett skärmskydd och en ödestuga.

Två vandrare står med händerna på höften i fjällsluttningen och tittar åt olika håll. Ett skogs- och sjölandskap öppnar sig nedanför.

Göring långfärder till fots

Iivaara och det vida omgivande vildmarksliknande området erbjuder möjligheter att bekanta sig med naturen i Koillismaa genom att göra utflykter också utanför de markerade lederna. Man kan återvända till Ahman polkus startpunkt antingen längs sydöstra eller sydvästra sidan av bergskedjan. Då krävs det att man är en erfaren fjällvandrare.

Skidning

Iivaaras traditionella 40 km långa skidspår från Lahtela by till Iivaara kan användas 17.2 - 30.4. Skidspåret går en ca 11 km lång sträcka på Iivaaraområdet. Det finns ett förbindelsespår till Näätälampi ödestuga från leden.

Göra långfärder på skidor

Iivaara skidspår erbjuder möjligheter att göra långfärder också vintertid. Från skidspåret finns det ett förbindelsespår till andra skidspår, Kuusamon ympäryslatu (17 km) och Aurinkolatu (27 km). Läs mera om Kuusamos skidspårs (kuusamo.fi, på finska).

En person på snöskor går mot fjällets topp i snön. De omgivande träden hänger av det tjocka snölagret.

Övriga akviteter