Kartor över och kommunikationer till Iivaara

Iivaara är beläget i Södra Kuusamo, 31 km söder om Kuusamo centrum, öster om stamväg E63/ 5. De närmaste byarna är Hiltunen och Pikkarainen.

Kommunikationer

Med bil

  • Man kör från Kuusamo ca 6 km längs Kajanavägen (E63/5-vägen) till Lämsänkylänties korsning, varifrån det är 6 km till Hiltusenties korsning. Man kör 19 km längs Hiltusentie, och på vänstra sidan är Iivaaras parkeringsplats, som samtidigt är ledens startpunkt.
  • Den parkeringsplats som är närmast Iivaara är Hiltusentie parkeringsplats, som också är Iivaaran reittis norra startpunkt. Från parkeringsplatsen är det ca 3,5 km till Iivaaras krön.
  • Körinstruktion till

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Lämpliga startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • Terrängkarta S541 Iivaara, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
  • Grundkarta S5413 Tammela, 1:25 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
  • Kuusamo turistkarta, 1:100 000. Karttakeskus 2009. Kartan kan köpas från Lantmäteriverket, välförsedda bokhandlar och Karhuntassu kundtjänst.
  • Grundkartblad nr 4523 08 Pikkarainen, 4523 09 Kemilä och 4523 11 Yli-Värttö, 1:20 000. Kartorna kan köpas från Lantmäteriverket, Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta 4523+4541 Poussu, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Norra Finland, 2013, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor