Kartor över och kommunikationer till Iivaara

Iivaara är beläget i Södra Kuusamo, 31 km söder om Kuusamo centrum, öster om stamväg E63/ 5. De närmaste byarna är Hiltunen och Pikkarainen.


 

Kartor

Övriga kartor

  • Kuusamo, vattentålig utflyktskarta 1:100 000. Karttakeskus 2021. Kartan kan köpas från naturum, välförsedda bokhandlar och Karttakeskus.
  • Retkeily GT Pohjois-Suomi, 2016, 1:400 000. Karttakeskus 2016. Kartan kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta S541 Iivaara, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
  • Grundkarta S5413 Tammela, 1:25 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
  • Grundkartblad nr 4523 08 Pikkarainen, 4523 09 Kemilä och 4523 11 Yli-Värttö, 1:20 000. Kartorna kan köpas från Lantmäteriverket, Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta 4523+4541 Poussu, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Iivaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet.