Ledernas startpunkter

  • Hiltusenties parkeringsplats
    • I norra delen av området kan man komma till Iirinki leden

En närbild av en skylt i metall, med texten "Iivaara 470 MPY" I bakgrunden öppnar sig ett fjällandskap.

Markerade leder

Iirinki, 8 km

Iirinki är en ställvis lätt och delvis krävande rundslingan som går via Iivaara. Lämpar sig också för vinterutflykter.

Leden är utmärkt med träpålar med gröna reflexband. Leden börjar vid Hiltusenties parkeringsplats och längs leden finns Iivaara utsiktspunkt och eldplats och Näätälampi ödestuga.

Startpunkten
Hiltusentie parkeringsplats

Service
Näätälampi ödestuga

Sevärdhet
Iivaara

En vandrare läser en informationstavla vid en stor gran. Ett timrat vedlider står bredvid.

Skidleder

Iivaara skidspår, 20 km

Iivaara skidspår är ett lätt skidspår, som är i bruk från 15.2 tills 30.4. (eller tills det finns tillräckligt med snö). Skidspåret går över Iivaaraområdet på en ca 11 km lång sträcka. Skidstilen är traditionell, skidriktningen fri, inget elljusspår. Skidspåret upprätthålls av Kuusamo stad och underhålls med snöskoter (Underhållaren: Iivaaran Eräkartano, tfn. 040-359 0212 eller Kimmo 0400-454 250)

Service
Kåtor Lahtela, Mustavaara, Marjovaara och café Iivaaran Eräkartano.

Sevärdhet
Iivaara

Förbindelse
Skidspåret har förbindelse till skidspåren Muovaaran reitti (40 km).
 

Snöskoterleder

Snöskoterleden, 10 km

Leden från norr går till Näätälampi ödestuga och därifrån vidare till Murtovaara och Kuusamo antingen direkt eller via Lämsänkylä/Törmäsenvaara.

Service
Näätälampi ödestuga

Sevärdhet
Iivaara