Kundtjänst och vägledning

 • Det finns informationstavlor på parkeringsplatserna vid Rouskunhiekka, Näätähiekka och Vongankoski.
 • Mera information om Älänneområdet fås från Ukko naturum.  
 • Lokala företag erbjuder olika guidade turer till Älänne. På turistsidorna på Rautavaaras (www.rautavaara.fi, på finska) och Lapinlahtis (www.lapinlahti.fi, på finska) webbplatser finns mer information om servicen.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Älänne

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • De närmaste butikerna och bankerna finns i Rautavaara centrum (www.rautavaara.fi) dit det är cirka 12 km från Älänne.

Eldplatser

Eldplatser finns

 • vid Haatainniemi skärmskydd (Forststyrelsen svarar för underhållet),
 • vid Rouskunhiekka badstrand (Rautavaara kommun svarar för underhållet),
 • vid Näätähiekka (2 st.) i närheten av Tiilikanjoki som börjar i södra ändan av sjön Älänne, norr om älvmynningen (Lapinlahti kommun svarar för underhållet),
 • vid Vongankoski skärmskydd (Lapinlahti kommun svarar för underhållet) samt
 • vid Huuhkajanniemi skärmskydd (Forststyrelsen svarar för underhållet).

I Haatainniemi och i Huuhkajanniemi skärmskydd man måste själva såga och klyva brännved.

Bågsågen, sågbocken och yxan välkomnar eldplatsens användare.

När varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder är det förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • På Näätähiekka finns en brunn.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen på området, så var och en tar själv hand om sitt skräp. Detta innebär att alla besökare för bort sitt eget skräp från terrängen för sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Torrtoaletter finns

 • vid Rouskunhiekka och Näätähiekka eldplatser samt.
 • vid Haatajainniemi, Vongankoski och Huuhkajanniemi skärmskydd.

Övernattning

Skärmskydd

Det finns tre skärmskydd på området

 • på udden Haatainniemis spets som sträcker sig långt in i fjärden Tiilikanselkä,
 • söder om forsen Vongankoski i Tiilikanjoki samt
 • på udden Huuhkajanniemi i närheten av Tiilikanjoki.

Huuhkajanniemi rastplats. Bild: Katri Suhonen

Övernattning i omnejden

 • På turistsidorna på Rautavaaras (www.rautavaara.fi, på finska) och Lapinlahtis (www.lapinlahti.fi, på finska) webbplatser finns mer information om turistservicen i omnejden.
Service för rörelsehindrade
 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Övrig service i omnejden

 • Mer omfattande service, som till exempel bank och post samt bensinstationer, finns i centrum av Rautavaara (www.rautavaara.fi, på finska) dit det är cirka 12 kilometer från Älänne.
 • På turistsidorna på Rautavaaras (www.rautavaara.fi, på finska) och Lapinlahtis (www.lapinlahti.fi, på finska) webbplatser finns mer information om uthyrning av utrustning.
 • Försäljning av fisketillstånd

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Älänneområdet