På området finns det totalt 19 km markerade leder. De natursköna stigarna och utsikten över sjöarna lockar vandrarna att dröja kvar i Älännes fängslande landskap.

Ledernas startpunkter

  • Leden Kaivannonkierto börjar vid Rouskunhiekka badstrand som ligger norr om sjön Älänne.
  • Näätähiekka badstrand vid södra ändan av sjön Älänne är en bra startpunkt för en vandring till udden Haatainniemi.
  • Vongankoski parkeringsplats intill vägen mellan Rautavaara och Varpaisjärvi (nr 582) i södra delen av området är en bra startpunkt för naturstigen Huuhkajankierros. Från vägen är det 150 meter till stigen.

Naturstig

Huuhkajankierros, 6 km

Mellan sluttningarna finns myrar. I förgrunden tornar en tallstam upp sig bland de låga barrträden.

Naturstigen Huuhkajan kierros (pdf 0,2 Mb, julkaisut.metsa.fi, på finska) börjar vid forsen Vongankoski. Terrängen är ganska krävande på grund av höjd- skillnaderna och stigen är ställvis stenig. Leden är markerad med en vit cirkel. Det rekommenderas att man vandrar motsols. Terrängen består till största delen av torra tallmoar men längs leden finns det även ett par små myrar som passeras längs spångar. Stigen slingrar sig genom ett kuperat och mycket vackert åslandskap som är mycket känsligt för slitage och därför bör man hålla sig till leden. Uppe på åsen ser man de glittrande tjärnarna och på många ställen även den natursköna älven Tiilikanjoki. Under vårflödet kan man höra Vongankoski dåna redan innan stigen kommer tillbaka till forsen. Skogarna längs Tiilikanjoki är i naturligt tillstånd och i stigens omgivning finns en mycket artrik fågelfauna. Rundan tar ungefär 3 - 5 timmar.

Älven kan skymtas mellan träden nedanför.

Service: Vid Vongankoski och Huuhkajanniemi finns skärmskydd, eldplats och torrtoalett. I närheten av Vongankoski parkeringsplats finns Lapinlahti kommuns naturstrand för simmare på sjön Iso-Valkeinens norra strand. Det finns dock ingen allmän badstrand.

Förbindelse: Från Vongankoski går en förbindelseled till Näätähiekka varifrån man kan fortsätta ända till Haatainniemi.

""

Övriga leder

Kaivannonkierto, 3 km

Rundslingan börjar vid Rouskunhiekka, går runt tjärnen Valkeinen vid Rousku och tillbaka till Rouskunhiekka. Leden är markerad med en orange cirkel. Leden går runt längs åsarna. Från leden är det vacker utsikt över tjärnen Valkolampi och Älänne med sina sandstränder. Rundan tar ungefär 1 - 2 timmar.

Service: Vid Rouskunhiekka finns eldplats, torrtoalett, parkeringsplats och Rautavaara kommuns badplats. Det finns dock ingen allmän badstrand.

""

Haatainniemileden, 5 km

Leden börjar vid Näätähiekka och slutar på udden Haatainniemi. Leden går genom lättframkomlig moterräng och är markerad med orange cirkel. Man går över myrar längs spångar, sammanlagt 500 meter. Stigen följer Älännes öppna strandlandskap till spetsen av udden och tillbaka samma väg.

Service: Vid Näätähiekka finns eldplats, torrtoalett, parkeringsplats och Lapinlahti kommuns badplats. Vid Haatainniemi finns skärmskydd, eldplats och torrtoalett. Det finns dock ingen allmän badstrand.

Förbindelse: Från Näätähiekka går en förbindelseled till Vongankoski där man kan fortsätta längs Huuhkajankierros naturstig.

""

Förbindelseleden mellan Näätähiekka och Huuhkajankierros, 3 km

Observera: Underhållet av spångar har upphört, så på den här sträckan behöver man vara utrustad med terrängdugliga kängor. 

Förbindelseleden går mellan Vongankoski och Näätähiekka. Stigen slingrar sig som ett smalt band i moskogen och är markerad med orange cirkel. Stigen följer till stor del älven Tiilikanjoki och man kan beundra ett antal rätt rasande forsar längs den.

Service: Vid Näätähiekka finns eldplats, torrtoalett, parkeringsplats och Lapinlahti kommuns badplats. Vid Vongankoski finns skärmskydd, eldplats och torrtoalett. Det finns dock ingen allmän badstrand.

Förbindelse: Från Näätähiekka kan man fortsätta längs leden ända till Haatainniemi och från Vongankoski kan man bege sig i väg på Huuhkajankierros naturstig.

""

Kanotleder

  • En brusande fors i förgrunden, på den motsatta stranden finns stenar, korta stentrappor och blandskog.Det finns inga egentliga kanotleder och därför rekommenderas det att man har erfarenhet av forspaddling. Våren är en lämplig tid för kanotfärder eftersom vattnet då står högt. I samband med iståndsättningen av Tiilikanjoki har strömmen från forsarna dämpats bl.a. genom stenläggning, vilket kräver större uppmärksamhet och försiktighet av dem som paddlar i älven.
  • Älänne är en del av kanotleden Koillis-Savo på sträckan Tiilikka - Älänne (70 km). Norra Savolax miljöcentral iståndsatte redan hösten 2002 övre delen av Tiilikanjoki. Från Älänne kan kanotturen fortsätta via Korpinen och Syväri till exempel ända till Saimen, men leden är mycket krävande på grund av de stora höjdskillnaderna.
  • På Älänneområdet går Tiilikanjoki söderut från sjön Älännes sydvästra hörn. Cirka en kilometer från älvmynningen brusar forsen Niskakoski följd av forsarna Kalliokoski, Myllykoski och Vongankoski som även tjänar som övnings- och tävlingsplats för paddlare. Denna krävande forsetapp är 1,5 kilometer lång. Därefter flyter älven lugnt i 8 kilometer tills den kommer fram till forsen Korkeakoski. Det finns sammanlagt 17 forsar i hela Tiilikanjoki.
  • Forsarna i Tiilikanjoki klassas I - III, vilket innebär att kanotisterna måste ha tidigare erfarenhet av forspaddling. Klassificeringen följer Finlands kanotförbunds (melontajasoutuliitto.fi, på finska) klassificering av forsar.
  • För närvarande finns inga landstigningsplatser längs älven på Älänneområdet. Den närmaste landstigningsplatsen finns vid Näätähiekka där det även finns eldplats, torrtoalett, parkeringsplats och Lapinlahti kommuns badplats. Det finns dock ingen allmän badstrand.