Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Älänne området. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom området.

  • Viitakko (www.viitakko.fi, på finska)