Dåliga spångar på förbindelseleden mellan Näätähiekka och Huuhkajakierros

(Updaterad 25.10.2016)
På förbindelseleden (3 km) mellan Näätähiekka och Huuhkajakierros finns ett ca 170 m långt avsnitt med dåliga spångar som inte underhålls på grund av resursbrist. Det lönar sig alltså att vara utrustad med terrängdugliga skodon.

Nyheter från Älänneområdet

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.