Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Patvinsuo nationalpark

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Patvinsuo nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer och programtjänster

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster.