Friluftsleder och stigar

På Patvinsuo finns det ca 80 km markerade stigar. Som ruttmarkering används huvudsakligen en orangegul cirkel. Stigarna är huvudsakligen lättframkomliga. Myrarna och våtmarkerna är belagda med spångar på sammanlagt ca 20 km:s avsnitt. Parkens mest populära friluftsled är den 16 km långa Suomunkierto som rundar Suomunjärvi.

Ett barn sitter på en vuxens axlar. De har stannat på en spång för att titta på myrlandskapet.

Ledernas startpunkter

 • Från Suomu naturstuga kan man vandra ut på Mätypolku, Suomunkierto eller utvidga utflykten utanför nationalparken till Karjalan kierros -friluftslednätet, som omfattar bl. a. Susitaival (ilomantsi.fi, på finska) (90 km) och Karhunpolku (lieksa.fi, på finska) (133 km).
 • Till Teretinniemi fågeltorn kommer man lättast från Kurkilahti parkeringsplats.
 • Lakkapolku börjar vid Surkansuo parkeringsplats invid Suomuntie, ca 4 km från Suomu naturstuga.
 • Kuusipolku börjar vid Autiovaara parkeringsplats invid Uimaharjuntie, ca 7 km från Suomu naturstuga.
 • Mäntypolku börjar vid Suomu tältningsområde.
 • Suomunkierto kan man börja vid antingen Suomu naturstuga, Kurkilahti parkeringsplats eller Surkanpuro parkeringsplats (husvagnar och -bilar).
 • Patvinkierto kan man börja vid Lahnalampi parkeringsplats i parkens västra del (den kortaste rundan) eller vid Suomu naturstuga, Kurkilahti eller Jokivaarankangas parkeringsplats.
 • Bekanta dig med områdets rörelsebegränsningar.

Naturstigar

 

Kuusipolku, 3 km rundslinga

En granskog i solskenet.Vid bar mark.  Inget vinterunderhåll.
Det tar ca en timme att gå stigen.

Stigen går i lättframkomlig kuperad terräng. Ledens spångar är ställvis i dåligt skick och hala.

Friluftskonstruktioner
Vid Autiovaara parkeringsplats finns det ett utfärdsbord och en torrtoalett.
 
Ruttbeskrivning
Ruttmarkeringen är en blå cirkel.
Skyltningen går motsols.
 
Kuusipolku, 3 km, går genom lättframkomlig kuperad terräng i den gamla granskogens dunkel. Stigen är dragen genom parkens ståtligaste skogsområden över gamla svedjemarker. På stigens högsta punkt växer det ståtliga aspgamlingar. På stigen kan man höra spillkråkans knackande eller med god tur få syn på en sällsynt fågel, som t.ex. blåstjärt, lundsångare, mindre flugsnappare eller tretåig hackspett. Man kan även se en skymt av den kvicka mården. I kvällsskymningen börjar även flygekorrarna sin glidflygning. I Autiovaaras urskog tassar även lokala björnar omkring. På stigen kan man bekanta sig med områdets natur och historia med hjälp av informationstavlorna.
 
 

Lakkapolku, 3,3 km rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Det tar ca 1 - 2 timmar att gå stigen.
Relativt lätt led.

Startpunkt
Stigen börjar på Surkansuo parkeringsplats.

Friluftskonstruktioner
På Surkansuo parkeringsplats finns ett bord och en torrtoalett.

Sevärt
Innan man gått halva sträckan kommer man till ett brandekologiskt forskningsområde, som är en myrholme som bränts år 1989. Försöket var det första av sitt slag i Europa. Dess syfte är att undersöka naturskyddsområdenas skogars förnyelse och återföring till naturtillstånd med hjälp av bränder. Då man gått över halva stigen har man möjlighet att observera Surkansuos fåglar från en liten fågelavsats.

Ruttbeskrivning
Ruttmarkeringen är en blå cirkel och färdriktningen är medsols.

Lakkapolku, 3,3 km, är en lättframkomlig stig över Surkansuos öppna mossar. De fuktiga avsnitten är spångbelagda. Stigens informationstavlor skildrar myrnaturen och människans verksamhet på myren under de gångna årtiondena.

Mäntypolku, 4,5 km rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll.
Uppskattad tid att runda stigen är 1 ½ - 2 ½ timme.
Relativt lätt led.

Friluftskonstruktioner
Vid Suomu naturstuga finns en brunn, en ekopunkt d.v.s sorteringsplats för avfall, en torrtoalett, ett tältningsområde och inomhusinkvartering som man kan hyra.I närheten av tältningsområdet finns en brunn, ett kokskjul, en eldplats, en torrtoalett, en strandbastu man kan hyra samt möjlighet att simma.

Sevärt uppräknat motsols från början:

 • Kuikkaniemis vackra sandstränder.
 • I Kuikkaniemi ligger Patvinsuos äldsta byggnad. Fiskarnas gamla bastu från 1800-talet har användningsförbud.
 • I Kaunisniemenkangas finns ett skogsbrandområde, som år 2001 bränts för forskningsändamål. Lämna forskningsapparaturen ifred.
 • Tvärsnittet av en kolmila. Milorna gav kol, som lindrade den vinterkrigstida bränslebristen.
 • Om vintern kan stigen (Mäntypolku 4 km) tidvis vara ett servicesnöskoterspår som kan användas som skidspår.

Ruttbeskrivning
Ruttmarkeringen är en grön cirkel och stigen skall gås motsols.

Mäntypolku, 4,5 km, går genom tallmoar. Stigen börjar vid Suomu tältningsområde. I början följer stigen Suomunkierto-leden, tills den avviker till höger till Kuikkaniemi efter bäcken som strömmar från Sihvonlampi-sjöarna. Efter Kuikkaniemi korsar stigen Suomunkierto-leden och fortsätter till Kaunisniemenkangas. Mäntypolku slutar vid brunnen på Suomu naturstugas gård.

Rundslingor

 

Två vandrare med ryggsäckar på ryggen går mot fotografen på en sandstrand. I förgrunden finns strandgräs och annan växtlighet.

Suomunkierto, 16 km rundslinga

Vid bar mark. Inget vinterunderhåll. 
Beroende på farten och krafterna tar det 4 - 8 timmar att runda stigen.
Relativt lätt led.

Startpunkter
Suomunkierros kan man börja vid antingen Suomu naturstuga, Kurkilahti parkeringsplats eller Surkanpuro parkeringsplats.

Friluftskonstruktioner
Fyra tältningsområden (Suomu, Lapinniemi, Pokkaniemi och Virtaniemi), som alla har en torrtoalett och möjlighet att göra upp eld. I Kaunisniemi i Suomu och i Kurkilahti finns det kokskjul. Ekopunkterna ligger i Kurkilahti och Suomu. I Suomu kan man hyra en strandbastu och inomhusinkvarteringsutrymmen. I naturstugan kan man köpa spöfisketillstånd för Suomunjärvi eller hyra en roddbåt, kanot eller kajak. Parkeringsplatsen för husvagnar och -bilar ligger i Surkanpuro.

Sevärt

 • Fin utsikt över Suomunjärvis vackra sandstränder och skogklädda öar.
 • Fina naturstränder för simmare finner man på bägge sidor om Suomus Kaunisniemi samt i Kurkilahti, men det är möjligt att bada överallt vid Suomunjärvis sandstränder. Området har ingen officiell badstrand.

Ruttbeskrivning
Ruttmarkeringen är en orangegul cirkel.
Rekommenderad färdriktning är att medsols.

Suomunkierto, 16 km, rundar den ödemarkslika Suomunjärvi med dess sandstränder. Leden går genom lättframkomlig terräng, eftersom tallskogen är ganska jämn; endast en backe är brant. De fuktiga avsnitten är spångbelagda, och Virtasalmi korsar man utan att bli våt längs en bro.

Om vintern kan man skida längs de sporadiskt (Suomu - Nälmänpuro - Surkanpuro - Suomu 10 km och Mäntypolku 4 km) förekommande spåren efter servicekörning med snöskoter.

Kartor: Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta 1:25 000. Karttakeskus 2020.

En ugla som snidits i trä. I bakgrunden en höstlik myr.

Patvinkierto, 25 km rundslinga

Vid bar mark. Leden går genom jämn, lättframkomlig terräng. På leden får man på sommaren korsa Nälmänjoki med en dragfärja.Inget vinterunderhåll.
Det tar ca 1 - 2 dagar att runda Patvinkierto.

Friluftskonstruktioner

 • Tältningsområden och eldplatser: Nälmänpuro, i närheten av Teretinniemi fågeltorn, Majaniemi på Koitere-sjöns strand och Pirskanlampi.
 • Skärmskydd och eldplats: I närheten av Teretinniemi fågeltorn.
 • Torrtoaletter: Lahnalampi och alla tältningsområden.
 • Ekopunkter i Kurkilahti och vid Suomu naturstuga
 • Det är möjligt att bada i Kurkilahti (Suomunjärvis strand) eller i Majaniemi (Koiteres strand). Området har ingen officiell badstrand.

Ruttbeskrivning
Ruttmarkeringen är en orangegul cirkel.

En vandrare tar sig över en sjö med hjälp av en dragflotte.
Patvinkierto, 25 km som kortast, går genom jämn, lättframkomlig terräng i parkens södra del. Det kortaste alternativet av Patvinkierto kan man börja vid Lahnalampi parkeringsområde i parkens västra del. Leden blir 3 - 8 km längre om man börjar antingen vid Suomu naturstuga eller vid Kurkilahti eller Jokivaarankangas parkeringsplats. På leden får man på sommaren korsa Nälmänjoki med en dragfärja! Leden fortsätter över Patvinsuos vackra öppna mossar, där landskapet emellanåt varieras av tallmyrar och grankärr. Från stigen kan man även göra en avstickare till Teretinniemi fågeltorn för att beundra myrlandskapet som breder ut sig. 

Säsong- och andra begränsningar

 • Mellan Lahnalampi parkeringsplats och Pirskanlampi tältningsområde går stigen ställvis över gränsbevakningsväsendets skjutområde.
 • Om vintern kan stigen (Suomu - Nälmänpuro - Surkanpuro - Suomu 10 km) tidvis vara ett servicesnöskoterspår som kan användas som skidspår.
 • Nälmänjokis dragfärja nära Koitere är tillgänglig årligen, från mitten av maj till 31.10.
 • Det är förbjudet att röra sig utanför de markerade stigarna på områdena med tillträdesförbud under begränsningstiderna.

Förbindelse till Susitaival och Karhunpolku.

 • Kartor: Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta 1:25 000. Karttakeskus 2020.
 • Genom att kombinera Suomunkierto och Patvinkierto får man en 40 - 65 km lång vandring beroende på ruttval.

Övriga leder

I Patvinsuo ligger Karjalan kierros -friluftslednätets korsningsstation. Ilomants' Susitaival (ilomantsi.fi, på finska), 90 km och Lieksas Karhunpolku (lieksa.fi, på finska), 133 km, som hör till lednätet går i olika vädersträck från Suomu naturstuga. Susitaivals och Karhunpolkus ruttmarkering är en orange cirkel. Karjalan kierros-kartor kan man göra förfrågningar om bl.a. av Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Parkeringsplatser 

Suomu

 • Suomuntie 54, Hattuvaara

För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Se övriga parkeringsområden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf 3,2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Patvinsuos karta i Utflyktskarta.fi.