Friluftsleder och stigar

På Patvinsuo finns det ca 80 km markerade stigar. Som ruttmarkering används huvudsakligen en orangegul cirkel. Stigarna är huvudsakligen lättframkomliga. Myrarna och våtmarkerna är belagda med spångar på sammanlagt ca 20 km:s avsnitt. Parkens mest populära friluftsled är den 16 km långa Suomunkierto som rundar Suomunjärvi.

Ett barn sitter på en vuxens axlar. De har stannat på en spång för att titta på myrlandskapet.

Ledernas startpunkter

 • Från Suomu naturstuga kan man vandra ut på Mätypolku, Suomunkierto eller utvidga utflykten utanför nationalparken till Karjalan kierros -friluftslednätet (vaellus.info, på finska), som omfattar bl. a. Susitaival (vaellus.info, på finska) (90 km) och Karhunpolku (vaellus.info, på finska) (133 km).
 • Till Teretinniemi fågeltorn kommer man lättast från Kurkilahti parkeringsplats.
 • Lakkapolku börjar vid Surkansuo parkeringsplats invid Suomuntie, ca 4 km från Suomu naturstuga.
 • Kuusipolku börjar vid Autiovaara parkeringsplats invid Uimaharjuntie, ca 7 km från Suomu naturstuga.
 • Mäntypolku börjar vid Suomu tältningsområde.
 • Suomunkierto kan man börja vid antingen Suomu naturstuga, Kurkilahti parkeringsplats eller Surkanpuro parkeringsplats (husvagnar och -bilar).
 • Patvinkierto kan man börja vid Lahnalampi parkeringsplats i parkens västra del (den kortaste rundan) eller vid Suomu naturstuga, Kurkilahti eller Jokivaarankangas parkeringsplats.
 • Bekanta dig med områdets rörelsebegränsningar.

Naturstigar

 • En granskog i solskenet.Kuusipolku, 3 km, går genom lättframkomlig blandskogsterräng. Skyltningen går motsols. Ruttmarkeringen är en blå cirkel. Ledens spångar är ställvis i dåligt skick och hala. Stigen går i kuperad terräng i den gamla granskogens dunkel. Det tar ca en timme att gå stigen.

  Stigen är dragen genom parkens ståtligaste skogsområden över gamla svedjemarker. På stigens högsta punkt växer det ståtliga aspgamlingar. På stigen kan man höra spillkråkans knackande eller med god tur få syn på en sällsynt fågel, som t.ex. blåstjärt, lundsångare, mindre flugsnappare eller tretåig hackspett. Man kan även se en skymt av den kvicka mården. I kvällsskymningen börjar även flygekorrarna sin glidflygning. I Autiovaaras urskog tassar även lokala björnar omkring. På stigen kan man bekanta sig med områdets natur och historia med hjälp av informationstavlorna.
  • Service: Vid Autiovaara parkeringsplats finns det ett utfärdsbord och en torrtoalett.
 • Lakkapolku, 3,3 km, är en lättframkomlig stig över Surkansuos öppna mossar. De fuktiga avsnitten är spångbelagda. Ruttmarkeringen är en blå cirkel och färdriktningen är medsols. Stigen börjar på Surkansuo parkeringsplats. Stigens informationstavlor skildrar myrnaturen och människans verksamhet på myren under de gångna årtiondena. Det tar ca 1 - 2 timmar att gå stigen.
  • Service: På Surkanvaara parkeringsplats finns ett bord och en torrtoalett.
  • Sevärt: Innan man gått halva sträckan kommer man till ett brandekologiskt forskningsområde, som är en myrholme som bränts år 1989. Försöket var det första av sitt slag i Europa. Dess syfte är att undersöka naturskyddsområdenas skogars förnyelse och återföring till naturtillstånd med hjälp av bränder. Då man gått över halva stigen har man möjlighet att observera Surkansuos fåglar från en liten fågelavsats.
 • Mäntypolku, 4,5 km, går genom tallmoar. Ruttmarkeringen är en grön cirkel och stigen skall gås motsols. Sigen börjar vid Suomu tältningsområde. I början följer stigen Suomunkierto-leden, tills den avviker till höger till Kuikkaniemi efter bäcken som strömmar från Sihvonlampi-sjöarna. Efter Kuikkaniemi korsar stigen Suomunkierto-leden och fortsätter till Kaunisniemenkangas. Mäntypolku slutar vid brunnen på Suomu naturstugas gård. Uppskattad tid att runda stigen är 1 ½ - 2 ½ timme.
  • Service: Vid Suomu naturstuga finns en brunn, en ekopunkt d.v.s sorteringsplats för avfall, en torrtoalett, ett tältningsområde och inomhusinkvartering som man kan hyra.I närheten av tältningsområdet finns en brunn, ett kokskjul, en eldplats, en torrtoalett, en strandbastu man kan hyra samt möjlighet att simma.
  • Sevärt uppräknat motsols från början:
   • Kuikkaniemis vackra sandstränder.
   • I Kuikkaniemi ligger Patvinsuos äldsta byggnad. Fiskarnas gamla bastu från 1800-talet har användningsförbud.
   • I Kaunisniemenkangas finns ett skogsbrandområde, som år 2001 bränts för forskningsändamål. Lämna forskningsapparaturen ifred.
   • Tvärsnittet av en kolmila. Milorna gav kol, som lindrade den vinterkrigstida bränslebristen.
   • Om vintern kan stigen (Mäntypolku 4 km) tidvis vara ett servicesnöskoterspår som kan användas som skidspår.

Rundslingor

Två vandrare med ryggsäckar på ryggen går mot fotografen på en sandstrand. I förgrunden finns strandgräs och annan växtlighet.

 • Suomunkierto, 16 km, rundar den ödemarkslika Suomunjärvi med dess sandstränder. Ruttmarkeringen är en orangegul cirkel. Suomunkierros kan man börja vid antingen Suomu naturstuga, Kurkilahti parkeringsplats eller Surkanpuro parkeringsplats. Leden går genom lättframkomlig terräng, eftersom tallskogen är ganska jämn; endast en backe är brant. De fuktiga avsnitten är spångbelagda, och Virtasalmi korsar man utan att bli våt längs en bro. Rekommenderad färdriktning är att medsols. Beroende på farten och krafterna tar det 4 - 8 timmar att runda stigen.
  • Service: Fyra tältningsområden (Suomu, Lapinniemi, Pokkaniemi och Virtaniemi), som alla har en torrtoalett och möjlighet att göra upp eld. I Kaunisniemi i Suomu och i Kurkilahti finns det kokskjul. Ekopunkterna ligger i Kurkilahti och Suomu. I Suomu kan man hyra en strandbastu och inomhusinkvarteringsutrymmen. I naturstugan kan man köpa spöfisketillstånd för Suomunjärvi eller hyra en roddbåt, kanot eller kajak. Parkeringsplatsen för husvagnar och -bilar ligger i Surkanpuro.
  • Sevärt: Fin utsikt över Suomunjärvis vackra sandstränder och skogklädda öar.
   • Fina naturstränder för simmare finner man på bägge sidor om Suomus Kaunisniemi samt i Kurkilahti, men det är möjligt att bada överallt vid Suomunjärvis sandstränder. Området har ingen officiell badstrand.
   • Om vintern kan man skida längs de sporadiskt (Suomu - Nälmänpuro - Surkanpuro - Suomu 10 km och Mäntypolku 4 km) förekommande spåren efter servicekörning med snöskoter.
  • Kartor: Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta 1:25 000. Karttakeskus 2020.

En ugla som snidits i trä. I bakgrunden en höstlik myr.

 • Patvinkierto, 25 km som kortast, går genom jämn, lättframkomlig terräng i parkens södra del. Ruttmarkeringen är en orangegul cirkel. Det kortaste alternativet av Patvinkierto kan man börja vid Lahnalampi parkeringsområde i parkens västra del. Leden blir 3 - 8 km längre om man börjar antingen vid Suomu naturstuga eller vid Kurkilahti eller Jokivaarankangas parkeringsplats. På leden får man på sommaren korsa Nälmänjoki med en dragfärja! Leden fortsätter över Patvinsuos vackra öppna mossar, där landskapet emellanåt varieras av tallmyrar och grankärr. Från stigen kan man även göra en avstickare till Teretinniemi fågeltorn för att beundra myrlandskapet som breder ut sig. Fåglar kan även observeras från Lahnasuo fågelavsats, dit en stig viker av ca 1 km norr om Lahnalampi. Det tar ca 1 - 2 dagar att runda Patvinkierto.
  • Service:
   • Tältningsområden och eldplatser: Nälmänpuro, i närheten av Teretinniemi fågeltorn, Majaniemi på Koitere-sjöns strand och Pirskanlampi.
   • Skärmskydd och eldplats: I närheten av Teretinniemi fågeltorn.
   • Torrtoaletter: Lahnalampi och alla tältningsområden.
   • Ekopunkter i Kurkilahti och vid Suomu naturstuga
   • Det är möjligt att bada i Kurkilahti (Suomunjärvis strand) eller i Majaniemi (Koiteres strand). Området har ingen officiell badstrand.
  • Säsong- och andra begränsningar:
   • Mellan Lahnalampi parkeringsplats och Pirskanlampi tältningsområde går stigen ställvis över gränsbevakningsväsendets skjutområde.
   • Om vintern kan stigen (Suomu - Nälmänpuro - Surkanpuro - Suomu 10 km) tidvis vara ett servicesnöskoterspår som kan användas som skidspår.
   • Från senhösten till vårvintern är Nälmänjokis dragfärja nära Koitere inte i användning.
   • Det är förbjudet att röra sig utanför de markerade stigarna på områdena med tillträdesförbud under begränsningstiderna.En vandrare tar sig över en sjö med hjälp av en dragflotte.
  • Förbindelse till Susitaival och Karhunpolku.
  • Kartor: Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta 1:25 000. Karttakeskus 2020.
  • Genom att kombinera Suomunkierto och Patvinkierto får man en 40 - 65 km lång vandring beroende på ruttval.

Övriga leder

Parkeringsplatser 

Suomu

 • Suomuntie 54, Hattuvaara

För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Se övriga parkeringsområden

Broschyr över utflyktsmål

Pdf 3,2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Patvinsuos karta i Utflyktskarta.fi.