Kartor över och kommunikationer i Patvinsuo

Kommunikationer

Patvinsuo nationalpark ligger öster om Joensuu - Lieksa -vägen (stamväg 73). Från Lieksa är det 55 km till Suomu naturstuga och från Uimaharju är det ca 40 km. Till Patvinsuo är det från Joensuu via Uimaharju ca 90 km.

Med bil

 • Från Lieksa
  Från stamväg 73 tar man av söder om Lieksa till Pankakoski - Ilomants -vägen (nr 522). Längs denna väg kör man 39 km via Hatunkylä till Kivilahti - Kitsi -vägen (nr 5202), och i dess korsning tar man av mot Uimaharju enligt nationalparkens skyltar. Efter ca 15 km anländer man till en skyltad korsning, där man tar till vänster. Från korsningen är det 6 km till naturstugan.
 • Från Joensuu
  Från stamväg 73 avviker väg nr 5160 från Uimaharjus rondell. Längs denna väg kör man 16 km, och tar därefter av till höger till Kivilahti - Kitsi -vägen (nr 5202). På vägen (nr 5202) finns det skyltning till Patvinsuo nationalpark. Efter ca 20 km anländer man till en skyltad korsning, där man tar till höger. Från korsningen är det 6 km till naturstugan.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.  

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

Det finns 9 parkeringsplatser i nationalparken.

 • I parkens västra del ligger Lahnalampi parkeringsplats samt invid vägen från Uimaharju (Kivilahti - Kitsi -vägen nr 5202), ligger Lahnasuo och Autiovaara parkeringsplatser.
 • Parkeringsplatserna i parkens mittparti ligger i Surkanvaara, i Suomu (huvudsaklig guidepunkt), Surkanpuro och Kurkilahti.
 • I parkens östra del, då man kommer från Ilomants Naarva, ligger den närmaste parkeringsplatsen i Sumukka. Därifrån kommer man, liksom då man kommer från Lieksa förbi Suomu, till Jokivaarankangas parkeringsplats.
 • Husvagnar och -bilar får man parkera på Surkanpuro parkeringsplats för övernattning. Utanför säsongtiderna är det möjligt att även använda övriga parkeringsplatser.
 • Vintertid är vägarna plogade fram till parkeringsplatsen vid Suomu naturstuga när man kommer längs Kivilahti - Kitsi (nr 5202) vägen.

 • Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

 • Ledernas startpunkter

Kartor

Övriga kartor

 • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta 1:25 000. Karttakeskus 2020. Kartan kan köpas bl.a. från Kolis naturum Ukko och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor P543 och P534, 1:50 000. Kartor kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartblad / terrängkartor nr 4331 08, 4331 09, 4331 10, 4331 11, 4331 12, 4333 02 och 4333 03, 1:20 000. Kartan kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • GT utflyktskarta Östra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Pohjois-Karjala (Norra Karelen), vattentålig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2015. Kartor kan köpas till exempel från Kolis naturum Ukko.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Patvinsuos karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser 

Suomu

 • Suomuntie 54, Hattuvaara

För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Se övriga parkeringsområden

Broschyr över Patvinsuo


Pdf 3242 kb (julkaisut.metsa.fi)