Bild: Marko Haapalehto

Passagebegränsningar på skjutområdet

Mellan Lahnalampi parkeringsplats och Pirskanlampi tältningsområde går stigen ställvis över varningsområdet för garnisonens skjutområde. Skjutområdet är markerat i terrängen med en röd ring runt trädstammarna. Tillträde till skjutfältet förbjudet under skjutövningarna. År 2019 tidpunkterna för övningarna (18. - 21.2.2019,11. - 16.3.2019, 1. - 4.4.20198. - 12.4.2019, 29.4 - 3.5.201920. - 22.5.201927. - 29.5.2019, 19. - 22.8.2019, 9. - 14.9.2019, 30.9 - 3.10.20197. - 11.10.201928.10 - 1.11.201918. - 20.11.2019) är markerade i terrängen på skyltarna som finns i närheten av området och invid lederna som går till området.