Aktuellt i Patvinsuo

Passagebegränsningar på skjutområdet

(Uppdaterad 25.5.2021)

Mellan Lahnalampi parkeringsplats och Pirskanlampi tältningsområde går stigen ställvis över varningsområdet för garnisonens skjutområde. Skjutområdet är markerat i terrängen med en röd ring runt trädstammarna. Tillträde till skjutfältet förbjudet under skjutövningarna.

År 2021 tidpunkterna för övningarna (6. - 9.9., 20. - 24.9., 27. - 30.9., 4. - 8.10., 25. - 28.10. och 15. - 17.11.) är markerade i terrängen på skyltarna som finns i närheten av området och invid lederna som går till området.

Nälmänjoki färjan är i bruk

(Uppdaterad 12.5.2021)

Nälmänjoki färjan är in bruk.

Naturstugan i Suomu

(Uppdaterat 27.4.2021)

Suomu naturstuga och dess service är öppna 1.5. - 30.9.2021.

Naturstugan erbjuder guidnings-, övernattnings- och bastutjänster. För att beställa service, kontakta naturstugans företagare Pekka Turunen, tel. 046-5720 766.

Nyheter från Patvinsuo

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset