Aktuellt i Patvinsuo

Nälmänjoki dragfärjan är ut bruk

(Päivitetty 14.8.2020)

Nälmänjoki dragfärjan är sönder och hittills ut bruk. Reparation har bestältts. Vi återkommer med mera information snarast möjligt. 

Nälmänjoki dragfärjan är öppen 

(Uppdetaretad 25.5.2020)

  • Nälmänjoki dragfärjan är öppen igen.

Från början av juni öppnar naturstugan i Suomu sina dörrar 

(Uppdaterat 18.5.2020)

  • Suomu naturstuga, som fungerar som naturum i Patvinsuo, öppnar igen den 1.6.2020 för besökare. 
  • Naturstugan erbjuder liksom tidigare guidnings-, övernattnings- och bastutjänster, dock enligt rådande coronavirusinstruktioner.
  • Tydligare myndighetsdirektiv inväntas ännu angående matserveringen. Vi återkommer med mera information snarast möjligt. 

Passagebegränsningar på skjutområdet

(Uppdaterad 31.01.2020)
Mellan Lahnalampi parkeringsplats och Pirskanlampi tältningsområde går stigen ställvis över varningsområdet för garnisonens skjutområde. Skjutområdet är markerat i terrängen med en röd ring runt trädstammarna. Tillträde till skjutfältet förbjudet under skjutövningarna. År 2020 tidpunkterna för övningarna (9. - 13.3.2020, 23. - 27.3.2020, 30.3. - 3.4.2020, 6. - 10.4.2020, 20. - 24.4.2020, 18. - 22.5.2020, 7. - 11.9.2020, 21. - 25.9.2020, 28.9. - 2.10.2020, 4. - 9.10.2020, 26. - 30.10.2020 och 16. - 20.11.2020) är markerade i terrängen på skyltarna som finns i närheten av området och invid lederna som går till området.

Nyheter från Patvinsuo