Nälmänjoki flotte tillgänglig

(Uppdaterad 22.05.2022)

Bogserbåten Nälmänjoki har tagits i drift igen. Färjan ligger i den södra delen av Patvinkierro ringleden (25 km). Således är det återigen möjligt att gå igenom Patvinkierto-runda.

Insektsfällor vid Suomunjärvis strand

(Uppdaterad 20.5.2022)

Det finns insektsfällor vid Suomunjärvis strand. De är inte plastavfall. Insektsfällor används för att söka efter skalbaggar på sandstränder. Rör inte fällorna om du råkar hitta dem.

 Forskaren häller vätskan i en plastburk nedsänkt i sandstranden. Den andra bilden visar flera insektsfällor  på stranden.

Suomu naturstuga öppnar den 30 april 2022

(Uppdaterad 27.4.2022)

Suomu Naturstuga öppnar på lördag klockan 10. Det är fortfarande mycket snö i skogen. Skidor eller snöskor rekommenderas för en utflykt. Mer information om den Suomu naturstugans öppettider i service här.

Passagebegränsningar på skjutområdet

(Uppdaterad 2.5.2022)

Mellan Lahnalampi parkeringsplats och Pirskanlampi tältningsområde går stigen ställvis över varningsområdet för garnisonens skjutområde. Skjutområdet är markerat i terrängen med en röd ring runt trädstammarna. Tillträde till skjutfältet förbjudet under skjutövningarna.

År 2022 tidpunkterna för övningarna:

  • 8.9.-11.9.2022
  • 26.9.-30.9.2022
  • 10.10.-13.10.2022
  • 24.10.-31.10.2022

Tidpunkterna för övningarna är markerade i terrängen på skyltarna som finns i närheten av området och invid lederna som går till området.

Nyheter från Patvinsuo

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Tips för vandraren

Två vandrare sitter på en klippa vid stranden i Repovesi nationalpark.
Friluftslivets ABC: Turplanering