Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Aktuell information om vårvandring

(Uppdaterad 16.5.2024)

Våren anländer långsamt till Patvinsuo. I början av våren präglas vandringen i Patvinsuo av återkommande flyttfåglar och livlig aktivitet i hjärtat, samt översvämmade kärr och vägfrost.

För närvarande finns det bara litet snö på några ställen i terrängen. Vattenståndet är högt och kärr översvämmas. 

Vägen Suomuntie är ojämn men framkomlig.

Färjan i Nälmänjoki är i bruk.
Patvinkierto rundslingan är då är helt framkomlig. 

Smältvatten har trätt in i kåpan av harts på Suomu Naturstuga, så vattnet från brunnen bör inte användas. Brunnen bredvid Suomunjärvi-sjön, nära Suomu-lägerplatsen, är i funktionsdugligt skick, och vattnet är säkert att dricka utan att kokas.

Kom ihåg begränsningarna för rörelse i nationalparken, som skyddar fågelhäckning och parningsfrid. I början av våren är rörelse i många kärrområden endast tillåten på markerade stigar. De första begränsningarna träder i kraft den 15.2. och varar fram till den 1.7. Du kan hitta alla begränsade områden på kartan samt online och på guidekartor vid startpunkterna.


Säkerhet vid utflykter

 • Det kan finnas områden i nationalparken där mobiltelefonen inte fungerar. Kom ihåg att ladda ner 112 Finland-appen (112.fi) till din telefon.
   

Med gemensam skjuts till Patvinsuo.

(Uppdaterad 6.6.2023)

Det finns en samåkningstjänst varje torsdag på sträckan Patvinsuo-Hattuvaara-Lieksa och tillbaka. Resan avgår ungefär kl. 7.15 från byn Hattuvaara och återvänder från centrala Lieksa vid cirka 11.00-11.30 på förmiddagen. Resan kostar 7,50 € per enkel resa. Resan beställs direkt från föraren dagen innan tjänsten, det vill säga onsdag mellan kl. 16:00 och 18:00. Förare: taxi Arto Kortelainen, telefonnummer 040 530 9147.

Passagebegränsningar på skjutområdet

(Uppdaterad 21.4.2023)

Mellan Lahnalampi parkeringsplats och Pirskanlampi tältningsområde går stigen ställvis över varningsområdet för garnisonens skjutområde. Skjutområdet är markerat i terrängen med en röd ring runt trädstammarna. Tillträde till skjutfältet förbjudet under skjutövningarna.

År 2024 tidpunkterna för övningarna:

 • 29.1.–1.2.2024
 • 4.–8.3.2024
 • 8.–12.4.2024
 • 22.–28.4.2024
 • 5.–9.6.2024
 • 16.–18.8.2024
 • 9.–13.9.2024
 • 17.–24.9.2024
 • 7.–11.10.2024
 • 21.–27.10.2024
 • 20.–22.11.2024

Tidpunkterna för övningarna är markerade i terrängen på skyltarna som finns i närheten av området och invid lederna som går till området.

 

Nyheter från Patvinsuo

Tips för vandraren

Kniv och ved

Att göra upp eld: Friluftslivets ABC.