Broschyr över Patvinsuo


Pdf 3242 kb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Patvinsuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Pohjois-Karjala, (Norra Karelen), vattentålig karta, 1:25 000, Calazo 2021.
  • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta 1:25 000, Karttakeskus 2020. 
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2022.
  • Terrängkartor P543 och P534, 1:50 000, Lantmäteriverket 2011 och 2013.
  • Grundkartblad / terrängkartor nr 4331 08, 4331 09, 4331 10, 4331 11, 4331 12, 4333 02 och 4333 03, 1:20 000, Lantmäteriverket.