Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Östra Finska vikens nationalpark

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Östra Finska vikens nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer 

Färdtjänst  

Övriga tjänster

 

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.