Östra Finska vikens nationalpark ligger på havet utanför Kotka och Fredrikshamn.

Till vandringslederna

I nationalparken finns markerade leder i Ulko-Tammio och Svartviran. Vandringslederna startar från hamnarna i nationalparken.

Med båt till Östra Finska viken

Nationalparkens enda skyddade hamn finns i Ulko-Tammio.

Dessutom kan man i lugnt väder ta sig med kölbåt till Koivuluoto, Lanskeri, Svartviran och Suuri-Pisi i nationalparken.

Hamnar i nationalparken.

Med reguljär båt till Östra Finska viken

Till nationalparkens bebodda centralöar Aspö, Fagerö och Tammio går en turbåt från Kotka (visitkotkahamina.fi, på finska).

Med taxibåt till Östra Finska viken

Till nationalparkens öar kommer man också med taxibåt (taksea.eu, på finska) från Fredrikshamn.

Från Kotka ordnas publikkryssningar till Ulko-Tammio (meriset.fi, på finska).

Med kollektivtrafik till Kotka

Med tåg (vr.fi) eller buss (matkahuolto.fi) kommer man närmast Östra Finska vikens nationalpark till Kotka, varifrån man kan ta sig till nationalparken med tur- eller taxibåt.