Ankomst till Östra Finska vikens nationalpark

Karta över Östra Finska vikens förbindelser

 

Östra Finska vikens nationalpark ligger på havet utanför Kotka och Fredrikshamn.

Med buss