Kundtjänst och vägledning

 • På Ulko-Tammio vägleder Forststyrelsens guide nationalparkens besökare på sommarveckosluten från 24.6 fram til 31.7, tel. 040 568 5777.
  • En guidad rundtur på Ulko-Tammio tar ca en timme och under rundturen går man en kilometer.
 • Maretarium (www.maretarium.fi) i Kotka representerar finsk vattennatur.
 • Två naturstugor: I naturstugan i Fagerös gästhamn finns utställningen Bränningen för och tar med sig och i Aspös naturstuga utställningen Gränsfallet, som berättar om naturen i den yttre skärgården och om nationalparkens ställning på gränsen av Fennoskandien.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

På nationalparkens område finns det inga butiker.

 • På nationalparkens gräns på Fagerö finns det ett tältningsområde, privatlogi, ett skärgårdsmuseum, en restaurang, en butik och ett café.
 • På Aspö finns det en butik.

Eldplatser

Eldplatser finns i samband med tältningsområdena på

 • Ulko-Tammio,
 • Koivuluoto,
 • Suuri-Pisi,
 • Lanskeri,
 • Kilpisaari,
 • Ristisaari och
 • Svartviran.

Kom ihåg, att det alltid är förbjudet att göra upp eld på eldplatserna när varning för skogsbrand utfärdats.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Svartviran. Bild: Markus Sirkka

Dricksvatten

 • På öarna Ulko-Tammio och Svartviran finns det brunnar. Vi rekommenderar att brunnsvattnet kokas innan det används som hushållsvatten. Dricksvatten lönar det sig alltså att föra med sig.

Avfallshantering

 • I nationalparken följer vi reglerna för skräpfritt friluftsliv. Detta innebär att varje besökare tar ansvar för sitt eget avfall, för det bort ur terrängen och till källsortering.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Håll skärgården ren rf (www.hallskargardenren.fi)

Toaletter

Det finns ett utetoalett på öarna med tältningsområden.

Övernattning

Tältning

Tältningsområden ligger på

 • Ulko-Tammio,
 • Suuri-Pisi,
 • Lanskeri,
 • Ristisaari
 • Koivuluoto 
 • Kilpisaari och
 • Svartviran.

Ödestuga

Övernattning i omnejden

På Fagerö ligger det ett tältningsområde och det är även möjligt att övernatta i privatlogi.

Service för rörelsehindrade

På området finns det ingen särskild service för rörelsehindrade. Terrängen är huvudsakligen svårframkomlig.

Service för båtfolk

Utfärds-, gäst- och servicehamnar

Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. De blåa sjökorten (www.liikennevirasto.fi) som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet.

Ulko-Tammio gästbrygga. Bild: Markus Sirkka

På nationalparkens område

 • Lanskeri. Bild: Jussi SutelaSuuri-Pisi, utfärdshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 27.00' lon: 27° 38.04'  ETRS-TM35FIN: N: 6701696 E: 534881).
 • Lanskeri, utfärdshamn, dåligt vindskydd (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 22.98' lon: 27° 30.47'  ETRS-TM35FIN: N: 6694174 E: 527997).
 • Ulko-Tammio, gästbrygga, djupet 1 - 3 m (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 21.04' lon: 27° 27.24'  ETRS-TM35FIN: N: 6690551 E: 525054). I viken på östra sidan finns en annan gästbrygga (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 20.8774' lon: 27° 27.5957' ETRS-TM35FIN: N: 6690251 E: 525383).
 • Koivuluoto, utfärdshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.2531' lon: 27° 24.0563' ETRS-TM35FIN: N: 6685359 E: 522157).
 • Kilpisaari, utfärdshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.8664' lon: 27° 18.9365' ETRS-TM35FIN: N: 6682759 E: 517454).
 • Ristisaari, utfärdshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.6' lon: 26° 48.1' ETRS-TM35FIN: N: 6685952 E: 489041).
 • Svartviran, utfärdshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.72' lon: 26° 36.52' ETRS-TM35FIN: N: 6682510 E: 478356).

På nationalparkens närområden

 • Tammio, gästbrygga, djup 3 m (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 24.98' lon: 27° 25.00' ETRS-TM35FIN: N: 6697851 E: 522947).
 • Aspö, servicehamn, djup 1,5 - 1,7 m (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 17.33' lon: 27° 11.75' ETRS-TM35FIN: N: 6683594 E: 510827).
 • Fagerö, servicehamn, djup 1,9 - 2,4 m (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 20.65' lon: 26° 46.60' ETRS-TM35FIN: N: 6689762 E: 487672).

Övrig service i omnejden

 • På Aspö finns det bränsledistribution, publiktelefon, butik och ombudsmannapost.
 • På Fagerö finns det restaurangservice och publiktelefon.
 • De närmaste servicecentren är belägna på fastlandet, bl.a. i Kotka (www.kotka.fi, på finska), Fredrikshamn (www.hamina.fi, på finska) och Vederlax (www.virolahti.fi, på finska).

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Östra Finska viken

Meriopas.fi - Kartservicen för sjöfarare samlar ihop info om havet och hämtar undervattensnaturen inom räckhåll (www.meriopas.fi).

Bild: Heidi Arponen.