Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

På nationalparkens område finns det inga butiker.

 • På nationalparkens gräns på Fagerö finns det ett tältningsområde, privatlogi, ett skärgårdsmuseum, en restaurang, en butik och ett café.
 • På Aspö finns det en butik.

Eldplatser

Eldplatser finns i samband med tältningsområdena på

 • Ulko-Tammio,
 • Koivuluoto,
 • Suuri-Pisi,
 • Lanskeri,
 • Kilpisaari,
 • Ristisaari och
 • Svartviran.

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

En vandrare sågar ved framför ett skjul på en ö.

Dricksvatten

 • På öarna Ulko-Tammio och Svartviran finns det brunnar. Vi rekommenderar att brunnsvattnet kokas innan det används som hushållsvatten. Dricksvatten lönar det sig alltså att föra med sig.

Avfallshantering

 • I nationalparken följer vi reglerna för skräpfritt friluftsliv. Detta innebär att varje besökare tar ansvar för sitt eget avfall, för det bort ur terrängen och till källsortering.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Håll skärgården ren rf (hallskargardenren.fi)

Toaletter

Det finns ett utetoalett på öarna med tältningsområden.

Övernattning

Tältning

Tältningsområden ligger på

 • Ulko-Tammio,
 • Suuri-Pisi,
 • Lanskeri,
 • Ristisaari
 • Koivuluoto 
 • Kilpisaari och
 • Svartviran.

Ödestuga

Övernattning i omnejden

På Fagerö ligger det ett tältningsområde och det är även möjligt att övernatta i privatlogi.

Tillgängliga tjänster

Det finns inga tillgängliga tjänster på området. Terrängen är huvudsakligen svårframkomlig.

Service för båtfolk

Utfärds-, gäst- och servicehamnar

Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. De blåa sjökorten (liikennevirasto.fi) som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet.

Flygfoto över en ö. Ön bildar en vik och inuti ligger en skyddad båthamn.

På nationalparkens område

 • Suuri-Pisi, utfärdshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 27.00' lon: 27° 38.04'  ETRS-TM35FIN: N: 6701696 E: 534881).
 • Lanskeri, utfärdshamn, dåligt vindskydd (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 22.98' lon: 27° 30.47'  ETRS-TM35FIN: N: 6694174 E: 527997).
 • Ulko-Tammio, gästbrygga, djupet 1 - 3 m (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 21.04' lon: 27° 27.24'  ETRS-TM35FIN: N: 6690551 E: 525054). I viken på östra sidan finns en annan gästbrygga (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 20.8774' lon: 27° 27.5957' ETRS-TM35FIN: N: 6690251 E: 525383).
 • Koivuluoto, utfärdshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.2531' lon: 27° 24.0563' ETRS-TM35FIN: N: 6685359 E: 522157).
 • Kilpisaari, utfärdshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.8664' lon: 27° 18.9365' ETRS-TM35FIN: N: 6682759 E: 517454).
 • Ristisaari, utfärdshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.6' lon: 26° 48.1' ETRS-TM35FIN: N: 6685952 E: 489041).
 • Svartviran, utfärdshamn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.72' lon: 26° 36.52' ETRS-TM35FIN: N: 6682510 E: 478356).

På nationalparkens närområden

 • Tammio, gästbrygga, djup 3 m (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 24.98' lon: 27° 25.00' ETRS-TM35FIN: N: 6697851 E: 522947).
 • Aspö, servicehamn, djup 1,5 - 1,7 m (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 17.33' lon: 27° 11.75' ETRS-TM35FIN: N: 6683594 E: 510827).
 • Fagerö, servicehamn, djup 1,9 - 2,4 m (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 20.65' lon: 26° 46.60' ETRS-TM35FIN: N: 6689762 E: 487672).

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Maretarium (www.maretarium.fi, på finska)

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info@haltia.com

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen:  Liisa Neuvonen, tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

Meriopas.fi

Ett undervattensfotografi där man ser ålnate och blåmusslor.

Meriopas.fi (ymparisto.fi) - Kartservicen för sjöfarare samlar ihop info om havet och hämtar undervattensnaturen inom räckhåll.