Ulko-Tammios krigshistoriska objekt

Ön Ulko-Tammio är ett krigshistoriskt betydande mål, där man kan se många lämningar av fästningar och rustningar från det andra världskriget. Med Ulko-Tammios krigshistoria kan man delvis bekanta sig t.ex. genom att vandra naturstigen. Vid naturstigen finns det också två kanoner som returnerats till sina positioner.

Jungfrudansen i Svartviran

På Svartviran finns det en jungfrudans, som även kallas Trojeborg i södra Skandinavien och t.ex. Trinteborg, Ringeborgs stad eller Viborg i norra Skandinavien. Jungfrudanserna är stenlabyrinter, vars diameter vanligen är 10 - 12 meter och som är staplade av huvudstora stenar. De äldsta jungfrudanserna härstammar från stenåldern och de yngsta är drygt ett hundra år gamla. Jungfrudanserna har hållits som spel- och mötesplatser, men traditionen hänger sannolikt ihop med fiske- och jakttrolleri. De flesta nutida forskare betraktar labyrinter som religiösa konstruktioner. I skärgården har jungfrudanserna byggts under väntetid för bättre seglingsväder, men de kan samtidigt vara även kultplatser.
 

Världsarv inom Östra Finska vikens nationalpark

På ön Svartviran i Östra Finska vikens nationalpark finns Finlands nyaste världsarv. Ett litet hål borrat i berget, stort som en tändsticksask, är en mätpunkt i Struves meridianbåge. Läs mer om Struves meridianbåge.

Hällristningen i Suuri-Pisi

På ön Suuri-Pisi har på klippan inristats kung Gustav III:s vapen. I inskriften står datumet den 14 juni 1777, då kungen med sin flotta sökte skydd mot stormen på Suuri-Pisi.