Friluftsleder och stigar

Naturstigar

  • På ön Ulko-Tammio finns det en 3 kilometer lång naturstig, som berättar om öns natur och historia.
Naturstig med spångar på öns skogsområde.
 
  • Svartvirans 1,6 kilometer långa kulturstig går runt ön och är utmärkt med kotteliknande märken. Tavlor längs stigen  berättar om ön mångsidiga natur och kulturarv. Terrängen är varierande och ställvis svårframkomlig. Vid fuktigt väder kan strandklipporna vara mycket hala.
    • Sevärt: Resterna av ett skärgårdstorp, havsutsikt från utsiktstornet, mätpunkt i Struves meridianbåge, krigshistoria, djävulsåker samt jungfrudans. Läs mera om öns sevärdheter och historia.

Vatten- och kanotleder

Det finns inga egentliga vatten- och kanotleder i Östra Finska vikens nationalpark.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Östra Finska vikens karta i Utflyktskarta.fi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.