Cykelleder

Inom Pöyrisjärvi ödemarksområdes gränser finns det inga markerade leder, men i områdets omedelbara närhet går en stig mellan Hetta och Näkkälä. På ödemarksområdet finns det flera etablerade färdrutter, som inte är markerade i terrängen. En del av dessa rutter syns på områdets kartor.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Hetta - Näkkälä -leden kan man starta från flera ställen i Enontekis kyrkoby Hetta
  • Fjäll-Lapplands naturums gård.
  • Ca en kilometer öster om Hettas centrum, före polisstationen vänder Pulkkatie-vägen, i vars korsning det finns en skylt "Hetta-Näkkälä". Från Pulkkatie vänder leden till vänster mot den upplysta konditionsbanan.
  • Bakom Enontekis sporthall börjar en upplyst konditionsbana, längs vilken man går ca 1,3 km. Från konditionsbanan svänger en stig till vänster. I korsningen finns det en skylt "Pahtajärvi-Näkkälä".
  • Ca 2 km öster om Hetta centrum ligger Paavontalo, varefter Paljaseläntie tar av. Man följer Paljaseläntie till den upplysta konditionsbanans parkeringsplats, där man kan lämna bilen. Från parkeringsplatsen vänder man till höger, tills man kommer till Hetta-Näkkälä-ledens skylt.
 • Från Näkkälä kommer man till leden i Näkkälä by.
 • Kalmakaltio-Pöyrisjärvi-leden kan man börja antingen i Kalmakaltio eller Näkkälä by.

Markerad led

 • Hetta - Näkkälä -leden, 26 km, är en del av den gamla poststigen, längs vilken posten transporterats från Hetta till Näkkälä och därifrån vidare till Pöyrisjärvi och Kalkujärvi. Leden lämpar sig även för terrängcykling. Som vandringsled är Hetta-Näkkälä-leden ganska lätt, men som terrängcykelled är den krävande, eftersom stigarna ställvis är steniga. Det finns spängar längs leden, men inte på varje blöta avsnitt, så vattentäta skodon är nödvändiga. Hetta-Näkkälä-ledens egentliga skyltar är höga, gröna stolpar med ett röttvitt kryss i ändan.

  Då man startar i Hetta går Hetta-Näkkälä-leden till en början med längs Pahtajärvistigen och stigen är här dessutom markerad med knähöga stolpar målade med orange i övre ändan. I ledens korsningar finns det stora trästolpar, där det står "Pahtajärvi-Näkkälä" eller "Näkkälä". Hetta-Näkkälä-snöskoterrutt går åt samma håll som Hetta-Näkkälä-leden. Vandrare bör se upp för att inte av misstag gå längs snöskoterrutten, eftersom den går över myrområden, och snöskoterspåret har inga spängar.

  Leden är markerad på Enontekis guide- och rekreationskarta 1:100 000 och ledens första avsnitt syns även på Hetta-Outakka-friluftskartan 1:50 000. Tilläggsinformation om leden får man i Fjäll-Lapplands naturum.

Etablerad färdrutt

 • Kalmakaltio - Pöyrisjärvi - Näkkälä -färdrutten, ca 93 km, är inte markerad, men den kan ganska tydligt urskiljas i terrängen. Rutten är mycket krävande och går mitt genom ödemarksområdet. Den som vandrar längs rutten bör ta med sig en karta och en kompass och dessutom vandringsskor eller stövlar och tillräckligt med varma kläder, eftersom vädret i fjällterrängen kan slå om mycket fort. Det finns inga friluftsanordningar längs rutten förutom några ödestugor och älvarna korsas vadande. Förr har det transporterats post längs rutten från Hetta via Näkkälä till Pöyrisjärvi och därifrån vidare till Kalkujärvi. Rutten lämpar sig såväl för vandring som terrängcykling.

  Man kan börja Kalmakaltio-Pöyrisjärvi-färdrutten i Kalmakaltio, som man når med bil från Nunnanen by. Från Naltijärvi kan man fortsätta leden mot Kalkujärvi längs två olika ruttalternativ. Den östra rutten korsar gränsen mellan Finland och Norge, så det är skäl att undvika den ifall man har med sig varor som skall tullklareras eller en hund. Den östra och den västra rutten möts i Suukisautsi, därifrån rutten fortsätter via Kalkujärvi till Pöyrisjärvi. Från Pöyrisjärvi går en omarkerad, men tydligt urskiljbar 18 km lång rutt till Näkkälä by.

  Kalmakaltio-Pöyrisjärvi-färdrutten är markerad på Enontekis guide- och rekreationskarta (1:100 000). Tilläggsinformation från Fjäll-Lapplands naturum.

Vatten- och kanotleder

 • Pöyrisjoki, 43 km. Pöyrisjoki är en krävande kanotled, som börjar i Pöyrisjärvi och slutar i Vuontisjärvi. Älven är ca 43 km lång och fallhöjden är ca 100 meter. I Pöyrisjoki finns det flera steniga forsar, och den kan bäst paddlas under högvatten. Forsarna blir svårare ju längre ner man kommer. Forsklassificeringen är I-V. De svåraste forsarna är Kuirinkurkkio och Kirkkokurkkio. Kuirinkurkkio klassificeras som ytterst farlig. Den är ändå en kort fors, som är lätt att passera på landvägen.

  Pöyrisjoki finns på de terrängkartorna (1:50 000) V423 Enontekiö och V424 Näkkälä samt på Enontekis guide- och rekreationskarta 1:100 000. Tilläggsinformation om paddling och fiske i Pöyrisjoki får man i Fjäll-Lapplands naturum.
 • Käkkälöjoki, 40 km. Käkkälöjoki börjar nära Norges gräns, men det egentliga paddlingsetappen börjar i Kalmakaltio, dit man kommer med bil från Nunnanen by. Från Kalmakaltio är det ca 30 km till landsvägen och 40 km till Ounasjoki. Käkkälöjoki mynnar ut i Ounasjoki vid Haarakoski, ca 14,5 km från Hetta by. Det är möjligt att fortsätta paddlingen längs Ounasjoki. Käkkälöjoki lämpar sig för nybörjare, eftersom forsarna är lätta.